AgBr → Ag + Br2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2AgBr MộtS2Ag + Br2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành phương trình phản ứng hóa học của Brôm. Mời các bạn đón xem:

Phương trình 2AgBr MộtS2Ag + Br2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2AgBr MộtS2Ag + Br2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Màu vàng rắn chuyển sang màu đen

3. Hoạt động

Ánh sáng.

4. Hàng thuốc

Dễ bị hư hỏng

2AgBr → 2Ag + Br2

Nhầm lẫn với dung dịch amoniac

AgBr + H2O + NHỎ3 → HBr + Ag(NH3)2

Xử lý dung dịch kiềm

2AgBr + 2NaOH → Ag2O + NaBr + H2

5. Cách thực hiện

Để AgBr bên ngoài bốc cháy.

6. Bạn có biết?

AgBr được sử dụng để làm phim.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Trong các halogen nguyên tố nào cũng ở thể lỏng

AF2

BI2

C.Br2

D.Cl2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Ở điều kiện thường, trong chất lỏng có brom.

Ví dụ 2: Tổng các hệ số cân bằng (cực đại, cực tiểu) của các nhân tử trong phương trình này:

AgBr t0Ag + Br2 Hiện tại

A. 3

B 4

C.1

mất 5

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

2AgBr t02Ag + Br2

Số hệ số là 2 + 2 + 1 = 5

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất rắn thu được khi phân hủy hoàn toàn 0,02 mol AgBr dưới tác dụng của ánh sáng?

A. 2,16 gam

B. 1,08 gam

C. 4,32 gam

D. 3,76 gam

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

2MỘTgGỡ bỏ nórto2MỘTg+Gỡ bỏ nór2     0,20,2tôiotôi

tôiAg = 0,02.108 = 2,16 g

8. Một số phương trình hóa học Brôm là hợp chất hóa học:

Người anh em2 + 5Cl2 + 6 NHÀ2O → 2HBRO3 + 10HCl

VÌ THẾ2 + Anh trai2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2HBr + H2VÌ THẾ4

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

4HBr + O2 → 2 gia đình2O + 2Br2

2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

PBr3 + 3 GIỜ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO3 + 3 HBr

Related Posts