Axit axetic ra Ancol etylic

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn CHỈ MỘT3COOH + LiAlH4 + BẠN BÈ2O → C2h5OH + LiOH + Al(OH)3 bao gồm cách thức tiến hành, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học viên tích hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành về nhạc cụ kèn đồng. Mời các bạn đón xem:

phương trình CHỈ3COOH + LiAlH4 + BẠN BÈ2O → C2h5OH + LiOH + Al(OH)3

1. Đẳng thức từ BEING3COOH ra2h5

2 CHỈ3COOH + LiAlH4 + 2 CĂN NHÀ2O → 2C2h5OH + LiOH + Al(OH)3

2. Bản chất chất phản ứng

2.1. Bản chất của CHỈ3COOH (Axit axetic)

Trong các câu trả lời trên CHỈ3COOH là chất khử.

2.2. Ảnh của LiAlH4 (Liti Tetrahydroaluminat)

LiAlH ở trên4 và chất oxi hóa.

3. Tính chất hóa học của axit axetic

3.1. tính axit

– Axit axetic là axit hữu cơ có chứa axit. Tuy nhiên, axit axetic là một axit yếu.

– Phương trình hóa học:

Tính chất hóa học của axit axetic |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

3.2. Hiện tượng xảy ra là rượu etylic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo thành etyl axetat.

Tính chất hóa học của axit axetic |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, được dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Phản ứng giữa rượu và axit được gọi là este.

3.3. Phản ứng tách nước liên phân tử

– Khi được sử dụng trong P25hai phân tử axit phân li một phân tử nước tạo thành một phân tử anhiđrit axit.

Tính chất hóa học của axit axetic |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

4. Hoạt động thể chất

Câu hỏi 1: Cung cấp những điều sau đây trong bối cảnh thích hợp:

(1) Đổ giấm Etyl

(2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic

(3) Oxi hóa không hoàn toàn Butan

(4) Cho metanol phản ứng với cacbon oxit

Vì những lý do trên, tốc độ phản ứng tạo ra axit axetic là bao nhiêu?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Phần 2: Điều gì không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Sử dụng Họ2VÌ THẾ4 viện trợ đặc biệt

B. Dung môi thu được este

C. Quá nhiều axit hoặc rượu

D. Lấy số giọt rượu và axit bằng nhau

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Câu 3: Tại sao axit cháy nhiều hơn rượu cùng loại?

A. Vì ancol không có liên kết hiđro nên axit thì

B. Vì liên kết hiđro của axit mạnh hơn của ancol

C. Vì phân tử axit lớn hơn

D. Vì axit có hai nguyên tử oxi

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Câu 4: Giấm là dung dịch axit axetic có nồng độ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Trả lời:

Trả lời: MỘT

Câu 5: Chia m gam axit axetic thành hai phần bằng nhau:

Bước 1: Cố định hoàn toàn với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M.

Bước 2: Thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este (giả sử hiệu suất là 100%)

Do đó m có giá trị:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Related Posts