Br2 + H2O → HBr + HBrO

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành phương trình phản ứng hóa học của Brôm. Mời các bạn đón xem:

Người anh em. phương trình2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Điều gì xảy ra dần dần, có thể đảo ngược.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

Brôm là chất oxi hóa mạnh nhưng kém hơn clo.

Kết quả là kim loại

Nước brom làm kết tủa hầu hết các kim loại, trừ Au, Pt.

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Năng lượng là hydro

Brôm phản ứng với hydro khi đun nóng (không gây nổ), một phản ứng nguy hiểm nhưng ít phản ứng hơn clo.

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Nó nhạy cảm với nước và nước muối

* Brôm phản ứng với nước giống như clo nhưng ở mức độ thấp hơn

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

* Khi tác dụng với kiềm:

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Phản ứng với muối của các halogen khác

* Các halogen mạnh hơn đẩy các halogen yếu hơn ra khỏi muối

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Trả lời với clo trong nước

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

5. Cách thực hiện

Cho brom phản ứng với nước.

6. Bạn có biết?

Nước brom tác dụng với nước trong đó brom đóng vai trò chất oxi hóa và chất khử.

– Độ bền, tính oxi hóa và tính axit của HBrO thấp hơn HClO.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tính oxi hóa của brom?

A. Nước brom có ​​tính khử mạnh hơn nhiều so với flo.

B. Nước brom có ​​tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Nước brom mạnh hơn iot.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Brôm là chất oxi hóa mạnh hơn iot và yếu hơn clo và flo.

Ví dụ 2: Cho phương trình sau: Br2 + BẠN BÈ2 HBr + HBrO. Vai trò của brom trong phản ứng trên là gì?

A. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

B. Hộp số giảm tốc

C. Chất oxi hóa

D. Thiên nhiên

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Người anh em2 nó hoạt động như một chất khử và như một chất oxy hóa.

Ví dụ 3: Nói chung nó được gọi là HBrO

A. axit brom

B. axit brom

C. axit brom

D. axit hypobromic

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Hợp chất HBrO được gọi là axit hypobromic

8. Một số phương trình hóa học Brôm là hợp chất hóa học:

Người anh em2 + 5Cl2 + 6 NHÀ2O → 2HBRO3 + 10HCl

VÌ THẾ2 + Anh trai2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2HBr + H2VÌ THẾ4

4HBr + O2 → 2 gia đình2O + 2Br2

2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

2AgBr MộtS2Ag + Br2

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

PBr3 + 3 GIỜ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO3 + 3 HBr

Related Posts