Br2 + H2O ⇄ HBr + HBrO

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO bao gồm cách thức tiến hành, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học viên tích hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành về nhạc cụ kèn đồng. Mời các bạn đón xem:

Người anh em. phương trình2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

1. Phương trình hóa học

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

2. Các phản ứng Brôm tác dụng với nước

Nhiệt độ bình thường

3. Điều gì xảy ra giữa Br2 và họ2

Brôm phản ứng chậm với nước tạo thành axit bromhiđro HBr và axit hipobromic HBrO. Dung dịch brom (Br2) mất màu da cam.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của brom

Brôm là chất oxi hóa mạnh nhưng kém hơn clo.

Một. Kết quả là kim loại

Brôm phản ứng trực tiếp với nhiều kim loại và kết quả là tạo ra nhiệt độ cao.

Nhiệt độ lý tưởng:

3 anh2 + 2Al → 2AlBr3

Khi đun nóng, brom phản ứng với hiđro và phản ứng nguy hiểm nhưng không gây nổ:

Người anh em2 + BẠN BÈ2 → 2HBr

b. Phản ứng với hydro

Brom bị oxi hóa thành hiđro tạo thành bromua khi đun nóng ở nhiệt độ cao

Người anh em2+ BẠN BÈ2 → 2HBr

c. Xử lý nước

Khi tan trong nước, một phần brom phản ứng chậm với nước tạo thành axit HBr và axit HBrO thay thế cho nhau.

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

4.2. Tính chất hóa học của H2O

Một. Nước chống lại sắt

Ở điều kiện thường nước có thể phản ứng với các kim loại rắn như Li, Ca, Na, K, Ba… tạo thành dung dịch Bazo và khí Hiđro.

h2O + Kim loại → Bazơ + H2

2M + 2nH2O → 2M(OH)N + nH2↑

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2K + 2 NHÀ2O → 2KOH + H2

Thay đổi + 2H2O → Ca(OH)2 + BẠN BÈ2

Gia đình 3 + 22O → Ba(OH)2 + BẠN BÈ2

Đặc biệt, một số kim loại trung gian như Mg, Zn, Al, Fe,… có thể phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo ra sắt và hiđro. Ngoài ra, sắt Mg tan chậm trong nước nóng.

b. Nước tác dụng với oxit bazơ

Nước chiến đấu với các oxit khác như Na2O, CaO, K2Oh, … hãy đưa ra một câu trả lời tương tự. Dung dịch làm xanh quỳ tím.

h2O + Oxit bazơ → Bazơ

không áp dụng2O + H2O → 2NaOH

2O + H2O → 2LiOH

KỲ2O + H2O → 2KOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c. Nước tác dụng với oxit axit

Nước phản ứng với oxit axit để tạo thành axit tương ứng. Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ.

h2O + Oxit axit → Axit

khí CO2 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO2khí CO3

VÌ THẾ2 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO2VÌ THẾ3

P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

VÌ THẾ3 + H2O → H2VÌ THẾ4

PHỤ NỮ25 + BẠN BÈ2O → 2HNO3

5. Câu hỏi liên quan đến công việc

Câu hỏi 1. Phát biểu nào sau đây đúng về oxi?

A. Tính chất của Brôm mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Clo.

B. Tính oxi hóa của brom mạnh hơn clo nhưng yếu hơn iot.

C. Tính oxi hóa của brom mạnh hơn iot nhưng yếu hơn clo.

D. Tính chất của brom mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Iot.

Trả lời:

Mục 2. Brôm được trộn với một tạp chất gọi là clo. Chất nào sau đây có thể thu được từ brom tinh khiết?

A. Dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH

B. Dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch lỏng

C. Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch NaBr

D. Sục khí hỗn hợp qua dung dịch NaI

Trả lời:

Mục 3. SO biết khí2 Khi ta cho dung dịch nước brom vào thì hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch brom mất màu

B. Dung dịch brom chuyển sang màu da cam

C. Dung dịch nước brom chuyển sang màu xanh

D. Không có gì ngạc nhiên

Trả lời:

Related Posts