Br2 + NaI → NaBr + I2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Người anh em2 + 2NaI → 2NaBr + Tôi2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành phương trình phản ứng hóa học của Brôm. Mời các bạn đón xem:

Người anh em. phương trình2 + 2NaI → 2NaBr + Tôi2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Người anh em2 + 2NaI → 2NaBr + Tôi2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Dung dịch có màu xanh tím.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

Brôm là chất oxi hóa mạnh nhưng kém hơn clo.

Kết quả là kim loại

Nước brom làm kết tủa hầu hết các kim loại, trừ Au, Pt.

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Năng lượng là hydro

Brôm phản ứng với hydro khi đun nóng (không gây nổ), một phản ứng nguy hiểm nhưng ít phản ứng hơn clo.

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Nó nhạy cảm với nước và nước muối

* Brôm phản ứng với nước giống như clo nhưng ở mức độ thấp hơn

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

* Khi tác dụng với kiềm:

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Phản ứng với muối của các halogen khác

* Các halogen mạnh hơn đẩy các halogen yếu hơn ra khỏi muối

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

Trả lời với clo trong nước

Tính chất hóa học của Brôm (Br) |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

5. Cách thực hiện

Đối với Br2 trong dung dịch NaI, sau đó thêm một ít hồ tinh bột.

6. Bạn có biết?

Dữ kiện trên chứng tỏ tính oxi hóa của brom mạnh hơn của iot.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Sục khí Br2 vào dung dịch NaI và thêm một ít hồ tinh bột, hiện tượng xảy ra là

A. dung dịch có màu vàng nâu.

B. dung dịch có kết tủa màu vàng.

C. đáp án có màu xanh tím.

D. đáp án là màu trắng.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Người anh em2 + 2NaI → 2NaBr + Tôi2

Điều này tạo ra iốt làm cho hồ tinh bột có màu xanh tím.

Ví dụ 2: Xét phương trình sau: Người anh em2 + 2NaI → 2NaBr + Tôi2

Vai trò của brom trong các chất trên là gì?

A vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

B. hỗ trợ oxy

C. chất khử

D. môi trường

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Brom là một oxi vì số oxi hóa giảm từ 0 đến -1.

Ví dụ 3: Anh ấy đã làm gì: Br2 + 2NaI → tôi2 + 2NaBr

Trong số trên, nguyên tử brom:

A. chỉ có oxi.

B. được giảm tự động.

C. vừa bị oxi hóa vừa bị khử.

D. không bị đốt nóng cũng không bị khử.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Trong trường hợp này, nguyên tử brom bị khử.

8. Một số phương trình hóa học Brôm là hợp chất hóa học:

Người anh em2 + 5Cl2 + 6 NHÀ2O → 2HBRO3 + 10HCl

VÌ THẾ2 + Anh trai2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2HBr + H2VÌ THẾ4

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

4HBr + O2 → 2 gia đình2O + 2Br2

2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

2AgBr MộtS2Ag + Br2

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Related Posts