C + H2SO4 đặc → SO2 + CO2 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn NHÀ C + 22VÌ THẾ4 → 2SO2 + CO2 + 2 CĂN NHÀ2 bao gồm quy trình, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập liên quan đến phương trình Cacbon. Mời các bạn đón xem:

phương trình NHÀ C + 22VÌ THẾ4 2 NHƯ VẬY2 + CO2 + 2 CĂN NHÀ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

NHÀ C + 22VÌ THẾ4 → 2SO2 + CO2 + 2 CĂN NHÀ2

2. Điều gì xảy ra

– Không khí trong lành làm bột than rơi vào cốc.

3. Cần phải làm gì để nó xảy ra

Phản ứng được thực hiện tốt nhất khi đun nóng.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của cacbon

– Trong số các dạng C có sẵn, C vô định hình hoạt động mạnh nhất.

Trong các phản ứng hóa học, C thể hiện 2 tính chất: tính oxi hóa và tính khử. Tuy nhiên, giảm tải C còn nhiều.

Loại bỏ hàng hóa

– Phản ứng với oxi

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

Ở nhiệt độ cao C khử được CO2 Theo những gì họ đã làm:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

– Điều gì xảy ra với quặng sắt:

+ C khử được oxit kim loại sau Al trong các oxit kim loại sau:

CuO + C → Cu + CO (tº)

Fe23 + 3C → 2Fe + 3CO (tº)

+ CaO và Al23:

CaO + 3C → CaC2 + CO (trong lò điện)

2 Al23 + 9C → Al4CỔ TÍCH3 + 6CO (2000ºC)

– Phản ứng với các tác nhân oxy hóa mạnh nói chung2VÌ THẾ4 chất rắn, HNO3KHÔNG CÓ3KClO3KỲ2Cr27… trong quá trình này, C bị biến đổi thành +4 (CO2).

NHÀ C + 22VÌ THẾ4 rắn → CO2 + 2 SO2 + 2 CĂN NHÀ2O (tº)

C + 4HNO3 rắn → CO2 + 4 KHÔNG2 + 2 CĂN NHÀ2O (tº)

C + 4KNO3 → 2KCK2O + CO2 + 4 KHÔNG2 (tº)

– Khi tăng nhiệt độ, C có thể phản ứng với hơi nước:

C + NGHE2O → CO + H2 (1000ºC)

NHÀ C + 22O → CO2 + 2 CĂN NHÀ2

Lượng oxy

– Phản ứng với hiđro

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

– Xử lý kim loại

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

5. Cách tiến hành thí nghiệm

Nhỏ từ từ HỌ2VÌ THẾ4 Rót vào ống nghiệm có chứa bột than (C), đun nóng.

6. Bạn có biết?

Kim cương và than chì gần như hoàn toàn không có carbon.

– Cacbon còn có trong các khoáng vật như canxit (đá vôi, đá hoa, đá phấn đều chứa CaCO.).3magie oxit (MgCO3), đôlômit (CaCO3.MgCO3).

– Dầu mỏ, khí thiên nhiên là hỗn hợp nhiều chất có chứa cacbon.

– Thực vật và động vật cũng chứa nhiều cacbon.

7. Các hoạt động liên quan

Câu hỏi 1: Trạng thái oxi hóa nào sau đây của cacbon là?

MỘT. C + O2 to khí CO2

b. C + 2CuO to 2To + CO2

C. 3C + 4 Al to Al4CỔ TÍCH3

Đ. C + NGHE2to CO + HÔ2

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Trạng thái oxy hóa của C được thể hiện bằng phản ứng với hydro và kim loại.

3CỔ TÍCH0+4MỘTtôitoMỘTtôi4CỔ TÍCH43

Phần 2: Điều nào sau đây là giảm lượng khí thải carbon nhìn thấy?

MỘT. 2C + Ca to CaC2.

b. NHÀ C + 22 to CHỈ MỘT4.

C. C + CO2 to 2CO.

Đ. 3C + 4 Al to Al4CỔ TÍCH3.

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Giảm tải C thể hiện qua phản ứng với oxi, CO2oxit kim loại là chất oxi hóa mạnh như HNO3h2VÌ THẾ4 KClO rắn3

CỔ TÍCH0+CỔ TÍCH2to2CỔ TÍCH+2

Câu 3: Cho m gam than củi phản ứng hết với dung dịch HNO3 nhiệt đặc, nhận được 11,2 lít hỗn hợp 2 khí (đktc). Giá trị của m là:

A. 1,2.

B.6.

C. 2,5.

D.3.

Giải pháp:

Trả lời Gỡ bỏ nó

C + 4HNO3 độc đáo to khí CO2 + 4 KHÔNG2 + 2 CĂN NHÀ2

NCỔ TÍCH=MộttôiotôiNCỔ TÍCH2=Mộttôiotôi;NPHỤ NỮ2=4MộttôiotôiMột+4Một=11.222,4Một=0,5tôiotôitôiCỔ TÍCH=0.5.12=6gMộttôi

Câu 4: Không khí có liên quan gì với tất cả các mục sau đây trong danh sách này?

MỘT. Fe23khí CO2h2HNO3 độc nhất.

b. CO, Al23HNO3 độc đáo, gia đình2VÌ THẾ4 độc nhất.

C. Fe23Al23khí CO2HNO3.

Đ. CO, Al23KỲ2Ồ, Cà.

Giải pháp:

Trả lời MỘT

3C + 2Fe23 to 3CO2 + 4Fe

C + CO2 to 2CO

NHÀ C + 22 to,xt CHỈ MỘT4

C + 4HNO3 độc đáo to khí CO2 + 4 KHÔNG2 + 2 CĂN NHÀ2

Câu 5: Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít khí oxi, sinh ra 2,24 lít hỗn hợp X gồm hai khí. Tỉ khối của X so với oxi là 1,25. Các thể tích đo (dktc). Giá trị của am và V lần lượt là

A. 1,2 và 1,96.

B. 1,5 là 1,792.

C. 1,2 và 2,016.

D. 1,5 và 2,8.

Giải pháp:

Đáp án A

C + O2 to khí CO2

C + CO2 to2CO

NCỔ TÍCHNCỔ TÍCH2=4432.1.2532.1.2528=Đầu tiên3

NX=0,1tôiotôiNCỔ TÍCH=0,025tôiotôi;NCỔ TÍCH2=0,075tôiotôi

Lưu mục C:

NCỔ TÍCH=NCỔ TÍCH+NCỔ TÍCH2=0,1tôiotôitôiCỔ TÍCH=0.1.12=1.2gMộttôi

Lưu mục O:

N2=NCỔ TÍCH2+NCỔ TÍCH2=0,0875tôiotôi

vẽ nó2=1,96lít

Câu 6: Trong các phản ứng hóa học, Cacbon:

MỘT. nó chỉ cho thấy giảm.

b. nó chỉ thể hiện quá trình oxy hóa.

C. không thể hiện tính khử hay tính oxi hóa.

Đ. thể hiện tính oxi hóa và tính khử.

Giải pháp:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Không khí có thể có các trạng thái oxi hóa: -4, 0, +2, +4.

→ Không khí vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học.

Phần 7: Khi nấu bằng than mật thường sinh ra khí X không màu, không mùi, không bền với nhiệt, hơi nhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khí X là

MỘT. PHỤ NỮ2.

B.CO2.

C. CO.

D. GIA ĐÌNH2.

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Khi nấu bếp than tổ ong thường thải ra khí CO.2 và đồng. Trong đó, khí CO không màu, không mùi, không bền với nhiệt, hơi nhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc.

Mục 8: Cho hơi nước đi qua than đỏ, sau pư thu được V lít (ở dtc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO.2 và họ2. Cho toàn bộ hỗn hợp X đi qua dung dịch Ca(OH)2.2 thu được 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau đó giảm 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2.2 lần đầu tiên; Khí còn lại thoát ra là CO và H.2 có khối lượng riêng nhỏ hơn H2 và 3.6. Giá trị cổ phiếu V

MỘT. 2.688.

B. 2,912.

C. 3.360.

D. 3.136.

Giải pháp:

Câu trả lời là không

Chúng ta có: tôiđđ=tôitôiCỔ TÍCH2

tôiCỔ TÍCH2=20,68=1,32gMộttôiNCỔ TÍCH2=1,3244=0,03tôiotôi

đhh/h2=3.6Hoa Kỳhh=3, 6.2=7.2

Nh2NCỔ TÍCH=287.27.22=4Đầu tiên

Ta có phương trình hóa học:

C + NGHE2t0 CO + HÔ2

NHÀ C + 22t0 khí CO2 + 2 CĂN NHÀ2

Gọi số mol CO là x mol

Nh2=NCỔ TÍCH+2NCỔ TÍCH2=x+0,03,2=x+0,06(tôiotôi)

Nh2NCỔ TÍCH=x+0,06x=4x=0,02mol

Nh2=0,08tôiotôi

→ nkhí ga = NCỔ TÍCH2+NCỔ TÍCH+Nh2=0,03+0,02+0,08=0,13tôiotôi

vẽ nóx=22.4.0.13=2.912lít.

Phần 9:Carbon vô định hình được sản xuất từ ​​than củi hoặc gáo dừa thường được gọi là than hoạt tính. Tính chất nào sau đây của than hoạt tính làm cho nó thích hợp để sử dụng trong sản xuất chất khử trùng và lọc nước?

MỘT. Hấp phụ không khí và các chất hòa tan trong nước.

b. Loại bỏ khí độc, chất hòa tan trong nước.

C. Đốt than tạo ra khí độc hại.

Đ. Tuân thủ các chất độc và chất hòa tan ngăn ngừa độc tính.

Giải pháp:

Đáp án A

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ nhiều oxi và các chất hòa tan trong nước nên được ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm chống ngộ độc, lọc nước.

Câu 10: Kim cương và than chì có đặc điểm:

MỘT. đẳng tích của cacbon.

b. đồng vị của cacbon.

C. thù hình của cacbon.

Đ. đồng phân cacbon.

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Kim cương và than chì là đồng vị của carbon.

Câu 11: Trong những tuyên bố sau đây? KHÔNG Chính xác?

MỘT. Khi không khí được làm nóng, kết quả là nhiệt, mà chỉ là carbon dioxide.

b. Than chì mềm vì tính chất phân lớp của nó, các lớp liền kề được giữ với nhau bằng các liên kết yếu.

C. Kim cương là carbon tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điện.

Đ. Than gỗ, than xương có thể giải phóng khí và chất tan vào dung dịch.

Giải pháp:

Đáp án A

Đốt carbon tạo ra rất nhiều nhiệt, ban đầu giải phóng CO2. Nếu tăng C thì C giảm CO2 tính bằng CO2

C + O2 to khí CO2

C + CO2 to 2CO

Mục 12: Cacbon oxi hóa chất nào sau đây?

A. 2C + O2 to2CO

TCN + Ô2 tokhí CO2

C. 3C + CaO toCaC2 + CO

D. NHÀ C + 22 to,xtCHỈ MỘT4

Giải pháp:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

C tác dụng với H2 C đóng vai trò chất oxi hóa. Khi phản ứng với oxi nó đóng vai trò chất khử, khi phản ứng với CaO vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa.

Điều 13: Cho hơi nước đi qua m gam than nóng đỏ đến khi thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO.2h2. Cho X đi qua CuO nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y có khối lượng giảm so với CuO ban đầu là 1,6 gam. Giá trị của m là:

MỘT. 0,6.

b. 1, 2.

C. 2.4.

Đ. 0,3.

Giải pháp:

Đáp án A

Tôi có mCuO thấp = mO đã được lấy bởi C = 1,6 gam.

→ nO đã được thực hiện = 0,1 mol → NCỔ TÍCH+Nh2=0,1tôiotôi

CỔ TÍCH+2h2toCỔ TÍCH2+2h2x2xtôiotôi

CỔ TÍCH+h2toCỔ TÍCH+h2yytôiotôi

→ y + (2x + y) = 0,1

→ x + y = 0,05

→ nCỔ TÍCH = x + y = 0,05mol

→ mCỔ TÍCH = 0,05.12 = 0,6 gam.

8. Phương trình phản ứng hóa học của Cacbon (C) và hợp chất:

Related Posts