C6H5Br ra C6H5ONa | C6H5Br + NaOH → C6H5ONa + HBr

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn CỔ TÍCH6h5Br + NaOH → C6h5ONa + HBr bao gồm cách thức tiến hành, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học viên tích hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành về nhạc cụ kèn đồng. Mời các bạn đón xem:

phương trình C6h5Br + NaOH → C6h5ONa + HBr

1. Phương trình phản ứng C6h5Mang C6h5Nhìn thấy

CỔ TÍCH6h5Br + NaOH → C6h5ONa + HBr

2. Bản chất chất phản ứng

2.1. Văn hóa C.6h5Br (Bromobenzen)

CỔ TÍCH6h5Br là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon nên có thể tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH, là một trong những dẫn xuất quan trọng nhất của halogen.

2.2. Bản chất của NaOH (Natri Hydroxit)

NaOH là bazơ mạnh phản ứng với C.6h5Người anh em.

3. Tính chất của NaOH

3.1. Hàng cơ thể

+ NaOH là chất rắn màu trắng, dễ hút ẩm, dễ tan, dễ tan trong nước.

+ NaOH là bazơ mạnh, trong dung dịch NaOH → Na+ + NÀY.

3.2. hàng thuốc

Nó là một bazơ mạnh (còn được gọi là kiềm hoặc ăn da); làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphtalein chuyển sang màu hồng. NaOH có tất cả sức mạnh của một hydroxit.

+ Tác dụng với axit, oxit axit tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2

Hãy cẩn thận: Khi phản ứng với axit yếu và yếu, tùy theo tỉ lệ mol của các chất phản ứng mà muối tạo thành có thể là muối của axit, muối trung hòa hoặc cả hai.

2NaOH + CO2 → Không2khí CO3 + BẠN BÈ2

NaOH + CO22 → NaHCO3

+ Phản ứng với oxit và hiđroxit lưỡng tính:

2NaOH + Al23 → 2NaAlO2 + BẠN BÈ2

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2 CĂN NHÀ2

+ Độ mạnh của muối:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2+ Không2VÌ THẾ4 (màu xanh da trời)

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3 + BẠN BÈ2

+ Phản ứng được với các phi kim khác như halogen…

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2

+ Tác dụng được với kim loại có hiđroxit lưỡng tính như Al, Zn, Al23Al(OH)3

NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + NHÀ 3/22

2NaOH + Al23 → 2NaAlO2 + BẠN BÈ2

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2 CĂN NHÀ2

3.3. thay đổi từ

Hóa Học Lớp 12 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 và đáp án

4. Hoạt động thể chất

Câu hỏi 1. Điều nào sau đây là đúng?

A. 2C4h5ONa + CO2 + BẠN BÈ2O → 2C6h5OH + Na2khí CO3

B. CỔ ĐẠI6h5OH + HCl → C6h5Cl + H2

C. CỔ ĐẠI6h5OH + NaOH → C6h5ONa + GIA ĐÌNH2

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Mục 2. Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

X → Y → L6h5Cl → Z → axit pyric (2,4,6- trinitrophenol)

Những phần tử nào của X, Y và Z hoàn thành bức tranh trên?

A. CỔ ĐẠI6hmười hai,6h6,6h5

B. CỔ ĐẠIsố 8h18,6h6CHỈ MỘT6h5

C. CỔ ĐẠI2h2,6h6,6h5

D. CỔ ĐẠI2h4,4h6,4hmười

Trả lời:

Trả lời: CỔ TÍCH

Mục 3. Chọn câu trả lời sai:

A. Phenol + Br. câu trả lời2 → axit pyric + HBr

B. Rượu benzylic + CuO \overset{t^{\circ } {\rightarrow} Anđehit benzoic + Cu + H2

C. Propan-2-ol + CuO \overset{t^{\circ } {\rightarrow} axeton + Ku + H2

D. Etylen glicol + Cu(OH)2 → kênh màu xanh đậm + H2

Trả lời:

Trả lời: MỘT

Phần 4. Điều nào sau đây là đúng?

(1) Phản ứng este hóa của phenol giống như ancol

(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol

(3) Tính axit của phenol yếu hơn của H2khí CO3

(4) Phenol trong nước tạo môi trường axit yếu, quỳ tím hóa đỏ

A.1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Câu 5. Thành phần: Phenol, Striren, rượu benzylic. Cách duy nhất để phân biệt giữa ba loại đồ uống đựng trong ba chai không dán nhãn là:

A. Không

B. Dung dịch brom

C. dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Related Posts