C6H6 ra C6H12 | Benzen ra Xiclohexan l C6H6 + H2 → C6H12

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn CỔ TÍCH6h6 + BẠN BÈ2 \overset{t^{o} ,Ni}{\rightarrow} CỔ TÍCH6hmười hai bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình C6h6 + BẠN BÈ2 \overset{t^{o} ,Ni}{\rightarrow} CỔ TÍCH6hmười hai

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

CỔ TÍCH6h6 + 3 GIỜ2 \overset{t^{o} ,Ni}{\rightarrow}CỔ TÍCH6hmười hai

2. Điều kiện CŨ6h6 thư rác6hmười hai

phản ứng cộng benzen vs H.2 Khi sử dụng Niken làm chất xúc tác để tạo ra xiclohexan.

3. Văn hóa C6h6 (Benzen) trong phản ứng

Trong điều kiện thích hợp C6h6 có chất phụ gia với các sản phẩm khác như H2Cl2

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất vật lý benzen

Benzen là chất lỏng không màu, mùi đặc trưng, ​​nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

4.2. Tính chất hóa học benzen

Các phản ứng thường xảy ra đối với benzen là phản ứng thế, phản ứng thế, phản ứng oxi hóa. Và đây là ba thứ được sử dụng với các chất đồng đẳng của benzen hoặc hydrocacbon thơm.

Bạn đã làm gì?

CỔ TÍCH6h6+ Anh trai2 → TRƯỚC6h5Br + HBr (Fe, to)

CỔ TÍCH6h6 + HNO3 → TRƯỚC6h5KHÔNG2 + BẠN BÈ2nơi nào)2VÌ THẾ4 độc đáo, to)

Ngoài việc làm

CỔ TÍCH6h6 + 3 GIỜ2 → xiclohexan (Ni, to)

CỔ TÍCH6h6 + 3Cl2 → TRƯỚC6h6Cl6 (ví dụ) (hexacloran hoặc 666 hoặc 1,2,3,4,5,6 – hexaclocyclohexan)

Phản ứng của oxi

Benzen không làm đổi màu KMnO4.

Nồng độ oxy:

CỔ TÍCH6h6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3 GIỜ2ồ (to)

4.3. Tính chất thuốc của hydro

Hiđro là phi kim có tính khử. Ở nhiệt độ thích hợp, hydro không chỉ có thể kết hợp với oxy mà còn với oxy trong các kim loại khác. Tất cả những hoạt động này đều nguy hiểm. Đặc biệt:

– Hiđro phản ứng với oxi

Hiđro cháy trong oxi theo phương trình hóa học:

Thành phần hóa học của khí hiđro là gì?  Một ví dụ

Một gia đình kết hợp2 đi vào2 hỗn hợp nổ. Hỗn hợp rất dễ nổ khi tỉ lệ H2 : Ồ2 và 2:1 về khối lượng.

– Hiđro phản ứng với oxit kim loại như FeO, CuO, Fe23,…

Ví dụ:

Hydro phản ứng với oxit đồng ở khoảng 400°C theo phương trình hóa học:

Thành phần hóa học của khí hiđro là gì?  Một ví dụ

5. Điều chế benzen

Từ axetilen:

3C2h2 → TRƯỚC6h6 (C, 600oc)

ly tán gia đình2 Từ xiclohexan:

CỔ TÍCH6hmười hai→ TRƯỚC6h6 + 3 GIỜ2 (toxt)

6. Câu hỏi về công việc

Câu hỏi 1. Hầu hết các dạng benzen (kể cả benzen và ankylbenzen) đều có công thức chung là:

A. CỔ ĐẠINh2n+6(n ≥ 6).

B. CỔ ĐẠINh2n-6 (n ≥ 3).

C. CỔ ĐẠINh2n-8 (n ≥ 8).

D. CỔ ĐẠINh2n-6 (n ≥ 6).

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Giải thích:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là: CNh2n-6 (n ≥ 6).

Mục 2. Hoạt tính sinh học của benzen và toluen là

A. Có tác dụng tốt cho sức khỏe

B. Không gây hại cho sức khỏe

C. Truyền nhiệt có thể có hại hoặc không

D. Tổn hại sức khỏe

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Giải thích:

Mặc dù benzen có mùi nhẹ nhưng mùi này có hại cho sức khỏe (gây bệnh bạch cầu). Ngoài ra, khi ra ngoài không khí benzen có thể gây vô sinh, nên cẩn thận khi tiếp xúc trực tiếp với benzen (có thể gây ung thư máu).Tương tự như vậy, tiếp xúc quá nhiều với toluene có thể gây ung thư

Mục 3. Để tách benzen, toluen, styren ta chỉ dùng một thuốc thử là A.

A. dung dịch brom.

B.Br2 (xt Fe).

C. Br. câu trả lời2 hoặc dung dịch KMnO4.

D. Dung dịch KMnO4.

Trả lời:

Trả lời: Dễ

Giải thích:

Bạn không thể sử dụng Br2 trả lời vì cả benzen và toluene đều không.

Bạn không thể sử dụng Br2 khan (xt Fe) vì benzen và toluen đều tham gia phản ứng giống nhau.

Có thể dùng dung dịch KMnO4 bởi vì:

+ TRƯỚC6h6 không bị mất màu

+ Styren phản ứng với KMnO4 ở nhiệt độ tốt

3C6h5CH=CHỈ2 + 10KMnO4 → 3C6h5NẤU ĂN + 3K Kč2khí CO3 + 10MnO2+ KOH + 4H2

+ TRƯỚC6h5CHỈ MỘT3 đổi KMnO4 khi đun nóng

CỔ TÍCH6h5CHỈ MỘT3 + 2KMnO4 → TRƯỚC6h5NẤU + KOH + 2MnO2 + BẠN BÈ2

Phần 4. Trong những tuyên bố sau đây?

A. Benzen và các đồng đẳng của nó có thể tham gia các phản ứng khác.

B. Benzen và các đồng đẳng của nó có thể tham gia phản ứng thế.

C. Benzen và các đồng đẳng của nó đều có khả năng tham gia phản ứng cộng và có thể tham gia tương tác thế.

D. Benzen và các đồng đẳng của nó không thể tham gia phản ứng cộng và phản ứng thế.

Trả lời:

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Related Posts