Cách tính Độ dài vecto và bài tập ví dụ

Tailieumoi.vn xin trân trọng thông báo tới quý thầy cô và các em học sinh đang trong quá trình tham khảo tài liệu Cách tính độ dài vectơ và mô hình biến cố, tài liệu gồm các bài giải chi tiết và quy trình có đáp án (và đáp án), giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị cho bài kiểm tra môn Toán sắp tới. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả như ý muốn.

Cách tính độ dài của Vector và các sự kiện mẫu

1. Véc tơ chiều cao

– Nghĩa: Mỗi vectơ có một độ dài, là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ. độ dài của véc tơ Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10 được viết bởi |Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10| |.

Vậy đối với vectơ Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10 Chúng ta có:

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

– Phương pháp: Để tính độ dài của một vectơ, ta tính khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Trong hệ tọa độ: Vứt nó đi Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Độ dài của vectơ Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Khoảng cách giữa hai điểm trong một hệ tọa độ

Sử dụng các phương pháp sau

Trong mặt phẳng tọa độ, khoảng cách giữa hai điểm M(xHoa KỳyyHoa Kỳ) và N (xPHỤ NỮyyPHỤ NỮ) Được

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

2. Giải pháp

Chuyển đổi nhiều vectơ khác nhau thành một vectơ duy nhất.

– Tính độ dài của vectơ.

– Từ đó tìm độ dài của vectơ, hiệu của vectơ.

3. Hoạt động thể chất

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10=(4;1) là Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10=(1;4). Tính độ dài của vectơ Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Giải pháp:

Chúng ta có:

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, tính khoảng cách giữa hai điểm M(1;-2) và N(-3;4).

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Giải pháp:

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(1;4), B(3;2), C(5;4). Tính chu vi P của tam giác đã cho.

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Giải pháp:

Câu trả lời là không

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Bài 4: MỘT TỶTrong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm A(-1; 1), B(0; 2), C(3; 1) và D(0; -2). Tuyên bố nào là đúng?

MỘT. Tứ giác ABCD là hình bình hành

b. Tứ giác ABCD là hình thoi

C. Tứ giác ABCD là hình thang cân

Đ. Tứ giác ABCD không nội tiếp được đường tròn

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Từ (1) và (2) suy ra ABCD là hình thang cân (hình thang có hai đường chéo bằng một hình thang cân).

Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1;3) và B(4;2). Tìm tọa độ điểm C trên đường thẳng sao cho C song song với hai điểm A và B.

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Giải pháp:

Câu trả lời là không

Cách tính độ dài của vectơ, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ thức cực hay và chi tiết - toán 10

Câu trả lời là không

Bài 6: Đối với hình tam giác MỘTGỡ bỏ nóCỔ TÍCH mọi thứ đều gần bằng a. Vì thế MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH tương tự như:

MỘT. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=Một3. b. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=Một32.

C. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=2Một. Đ. Một câu trả lời khác.

Giải pháp:

Chọn một


Gọi H là tâm của Gỡ bỏ nóCỔ TÍCHMỘThGỡ bỏ nóCỔ TÍCH.

tôi nghĩ MỘTh=Gỡ bỏ nóCỔ TÍCH32=Một32.

tôi đã làm lại MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=2MỘTh=2.Một32=Một3.

Bài tập độ dài véc tơ và lời giải (hình 4)

Bài 7: Cho một tam giác cân bên phải MỘTGỡ bỏ nóCỔ TÍCH tại A có MỘTGỡ bỏ nó=Một. Đọc nó MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH.

MỘT. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=Một2. b. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=Một22.

C. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=2Một. Đ. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=Một.

Giải pháp:


Chọn một. Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác MỘTGỡ bỏ nóDễCỔ TÍCH và hình vuông.

MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=MỘTDễ=MỘTDễ=Một2.

Bài tập độ dài véc tơ và lời giải (hình 5)

Bài 8: Cho tam giác vuông ABC có đỉnh C, MỘTGỡ bỏ nó=2. Tính độ dài của MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH.

MỘT. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=5. b. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=25.

C. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=3. Đ. MỘTGỡ bỏ nó+MỘTCỔ TÍCH=23.

Giải pháp:

Bài tập độ dài véc tơ và lời giải (hình 6)

Chọn một.

Chúng ta có MỘTGỡ bỏ nó=2MỘTCỔ TÍCH=CỔ TÍCHGỡ bỏ nó=Đầu tiên.

Hãy để tôi ở giữa Gỡ bỏ nóCỔ TÍCHMỘTTôi=MỘTCỔ TÍCH2+CỔ TÍCHTôi2=52.

Vì thế MỘTCỔ TÍCH+MỘTGỡ bỏ nó=2MỘTTôiMỘTCỔ TÍCH+MỘTGỡ bỏ nó=2MỘTTôi=2.52=5.

Related Posts