Cl2 + H2O → HCl + HClO

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Khi tan trong nước, một phần khí clo phản ứng với nước tạo thành hỗn hợp axit clohiđric và axit hypoclorơ.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

Kết quả là kim loại

Thường là kim loại và có to để phản ứng tạo thành muối clorua (có hóa trị cao hơn)

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Kết quả là một bộ phim kim loại

(cần nhiệt hoặc ánh sáng)

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Trả lời bằng nước và dung dịch kiềm

Cl2 Chúng đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Một. Kết quả là nước

Khi tan trong nước, phân tử clo phản ứng (thuận nghịch)

Cl20 + BẠN BÈ2O → HCl + HClO (Axit hipoclorơ)

Axit hypochlorous là chất oxy hóa mạnh, phá hủy màu sắc, vì vậy nước clo hoặc clo ướt trở thành chất tẩy trắng.

b. Hành động và phản ứng quan trọng

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Phản ứng với muối của các halogen khác

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

3Cl2 + 6 HẠT4 → 2 Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 2FeCl3

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

Hành động và các hạn chế khác

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Thay cho phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng thế với hợp chất hữu cơ

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

5. Cách thực hiện

Clo dioxit trong nước

6. Bạn có biết?

Như đã nói ở trên, clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Trên đây là một thực tế Vì HClO là chất oxi hóa nên có thể oxi hóa HCl thành Cl.2 và họ2Ồ.

Cũng Vì HClO là chất oxi hóa mạnh nên nước clo có tính tẩy màu.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1:Nước clo có tính tẩy màu vì

MỘT. Khi khí clo đi vào nước, không có hóa chất

b. Clo tác dụng với nước tạo thành HCl có tác dụng tẩy trắng

C. Clo hấp phụ màu

Đ. Clo phản ứng với nước tạo thành axit HClO có tính tẩy màu

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Nước clo có tính tẩy trắng vì clo phản ứng với nước tạo thành axit HClO có tính tẩy trắng.

Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO

Ví dụ 2:Cho clo vào nước, thu được nước clo. Lưu ý rằng clo không phản ứng hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp của các chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2h2

C. GIA ĐÌNH2O, HCl, HClO

D. GIA ĐÌNH2O, HCl, HClO, Cl2

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Phương trình hóa học:

Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO

Nước clo bao gồm: HO2O, HCl, HClO, Cl2.

Ví dụ 3: Theo các cách sau: Cl2 + BẠN BÈ2O ⇄ HCl + HClO. Vai trò của clo là gì?

MỘT. giảm tác nhân.

b. chất oxi hóa, chất khử.

C. ôxy.

Đ. môi trường.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2 CĂN NHÀ2

3Cl2 + 6 MÃ to5KCl + KClO3 + 3 GIỜ2

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 GIỜ2

HCl(k) + TRẺ3(k) → TRẺ4Cl(r)

HCl + KOH → KCl + H2

Related Posts