Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Giấy quỳ tím mất màu.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

Kết quả là kim loại

Thường là kim loại và có to để phản ứng tạo thành muối clorua (có hóa trị cao hơn)

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Kết quả là một bộ phim kim loại

(cần nhiệt hoặc ánh sáng)

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Trả lời bằng nước và dung dịch kiềm

Cl2 Chúng đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Một. Kết quả là nước

Khi tan trong nước, phân tử clo phản ứng (thuận nghịch)

Cl20 + BẠN BÈ2O → HCl + HClO (Axit hipoclorơ)

Axit hypochlorous là chất oxy hóa mạnh, phá hủy màu sắc, vì vậy nước clo hoặc clo ướt trở thành chất tẩy trắng.

b. Hành động và phản ứng quan trọng

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Phản ứng với muối của các halogen khác

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

3Cl2 + 6 HẠT4 → 2 Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 2FeCl3

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

Hành động và các hạn chế khác

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Thay cho phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng thế với hợp chất hữu cơ

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

5. Cách thực hiện

Sục khí clo vào dung dịch NaOH, giữ lại một mẩu giấy quỳ tím trong dung dịch sau phản ứng.

6. Bạn có biết?

Nước Javen có dạng NaClO, NaCl, H2O là hợp chất có tính oxi hóa mạnh dùng tẩy rửa vết bẩn rất tốt.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Nước Javen là hỗn hợp của chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2

B. NaCl, NaClO4h2

C. NaClO, NaCl, H2

D. NaCl, NaClO3h2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

Nước Javen là hỗn hợp của: NaClO, NaCl, H2Ồ.

Ví dụ 2: Quy trình sản xuất nước Javen trong phòng thí nghiệm là

A. Cho khí clo phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ nguội.

B. Cho khí clo phản ứng với dung dịch NaOH ở 90oC.

C. Cho khí clo tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

Ví dụ 3: Làm thí nghiệm Cl2 phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ phòng, do đó Cl2 hành động như

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2

A. cho proton

B. chất nhận proton

C. chất nhường electron cho NaOH

D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Clo vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

Related Posts