CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2 bao gồm quy trình, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập liên quan đến phương trình Cacbon. Mời các bạn đón xem:

CO. phương trình2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Không có hiện tượng nào được biết đến

3. Hoạt động

bạn không có nó

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của CO22

+ CO2 và oxit axit

+ CO2 tan trong nước tạo thành axit cacbonic (một axit rất yếu)

khí CO2 + BẠN BÈ2O ↔ H2khí CO3

+ CO2 hiện tượng xảy ra với oxit bazơ → muối.

CaO + CO2 → CaCO3 (to)

+ CO2 phản ứng với dung dịch cần thiết → muối + H2

NaOH + CO22 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Không2khí CO3 + BẠN BÈ2

+ CO2 Ổn định, ở nhiệt độ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với chất khử mạnh

khí CO2 + 2Mg → 2MgO + C

khí CO2 + C → 2CO

– Ghi chú: Nó được sử dụng để mô tả CO2 Không dùng để dập tắt đám cháy kim loại.

– Cách tìm hiểu: tạo kết tủa trắng với dung dịch nước chanh dư

CỔ TÍCH2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + BẠN BÈ2

5. Cách thực hiện

sục khí CO22 trong dung dịch NaOH

6. Bạn có biết?

Nó phụ thuộc vào khối lượng mol của CO2 và NaOH có thể tạo thành muối trung tính, axit hoặc hỗn hợp của hai muối.

khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2

khí CO2 + NaOH → NaHCO3

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: áp suất thấp CO2 thêm dung dịch NaOH thu được dung dịch kiềm

MỘT. không áp dụng2khí CO3

b. NaHCO3

C. Đầu tiên làm Không2khí CO3 thì CO2 nồng độ, NaHCO3

Đ. Đầu tiên tạo NaHCO3 thì CO2 Nếu bạn có nhiều hơn, bạn sẽ nhận được Na2khí CO3

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2

Ví dụ 2: Cho 2,24 lít khí CO2 Ở điều kiện tiêu chuẩn X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo ra m gam muối trung hòa. Giá trị của m là

MỘT. 10.6

b. 5.3

C. 21.2

Đ. 8.4

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Nđồng2 = 0,1 mol

khí CO2+2NaOHkhông áp dụng2khí CO3+h20,Đầu tiên           0,Đầu tiên

tôimuối = 0,1.106 = 10,6 gam

Ví dụ 3: Nó dẫn đến 4,48 lít khí thải CO22 (trên nuôi cấy) qua 400ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được m gam muối khan. Tính giá trị của m?

MỘT. 17,9g mỗi

b. 21,2 gam

C. 16,8g mỗi

Đ. 15,9g mỗi

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Chúng ta có: Nkhí CO2=0,2mol và NNaOH = 0,4 mol

tôi thấy rằng: NNaOHNkhí CO2=2  Phản ứng chỉ tạo muối Na2khí CO3.

Phương trình hóa học:

khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2

Nkhông áp dụng2khí CO3=Nkhí CO2=0,2mol

tôikhông áp dụng2khí CO3=0,2.106=21,2gram

8. Phương trình phản ứng hóa học của Cacbon (C) và hợp chất:

Related Posts