Công thức cấp số cộng lớp 11 có bài tập ví dụ minh họa

tiêu chuẩn bao gồm nó là một phần quan trọng trong kiến ​​thức của môn học Toán lớp 11 anh ấy rất dễ thấy trên đường phố kỳ thi trung học Đẹp Đề thi lớp 11. Phần này không khó nên dễ lấy điểm. Vì hầu hết các đề trong năm của Bộ đều có câu về số lượng toán học Vì vậy, những người có nguyện vọng, xin hãy chú ý. Bài viết này sẽ giúp bạn xem xét Các công thức bổ sung cần nhớ và kèm theo hình ảnh minh họa, ví dụ thực tế để bài học dễ hiểu.

1. Lý thuyết toán cộng, công thức cộng

Trong toán học, số lượng toán học là dãy số mà từ số hạng thứ hai trở đi sẽ bằng tổng của số hạng trước đó và một số liên tục khác 0 gọi là công bội.

Thêm thông tin: (bạnN) là số mũ cộng phương sai của hàm số d thì: un+1 = bạnN + d

Kết quả của Un và a số lượng toán học Nếu như bạnn+1 = UUN + d và mọi người N PHỤ NỮd là hằng số.

d = Un+1 bạnN Được mời lỗi công khai.

*d=0: CSC là một số chi tiết.

Ví dụ:

Số sau 2, 4, 6, 8, 10, 12 dư vì:

4 = 2 + 2

6 = 4 + 2

8= 6+2

10 = 8+2

12 = 10+2

Đây là một CSC có hiệu d=2 và số hạng đầu tiên uĐầu tiên= 3 tại.

2. Hầu hết thời gian

Ký hiệu: UN = UUN + (n-1)d, (n>2). (n là số tự nhiên lớn hơn 1).

Sự khác biệt về hiệu suất cũng có thể được tính theo công thức:

Tiêu chuẩn bổ sung 1

Ví dụ:

Những tiến bộ trong toán học (UN) để biết UĐầu tiên = -2, d= 4. Tìm U20

Công việc

bạn20 = UUĐầu tiên + (20 – 1)d = UĐầu tiên +19d = -2 + 19,4 = 74

Vì vậy, bạn20 = 74.

3. Hành vi toán học là lũy tiến

  • giá trị toán học
  • bạn (N+Đầu tiên) bạnN = bạn (N+2)bạn (N+Đầu tiên)
  • bạn (N+Đầu tiên) = [Un + U(n+2)] /2
  • Nếu có 3 số m, n, q lập thành CSC thì ba số đó thỏa mãn: m + q = 2n

Ví dụ:

Cho ba số 5; x; 15 theo này làm cho toán cao cấp hơn. Tìm x.

Chúng ta có: x= (5 + 15)/2 = 10

Vì thế x= 10.

4. Số từ đầu tiên của toán học

+) Gộp n từ đầu dựa vào chữ đầu, chữ cuối và số chữ: Đọc Tổng số Csc 1 phút

+) Gộp n chữ đầu tiên dựa vào phần đầu, số chữ và sự khác biệt:

Tính toán Tổng Csc 2 phút

Hình ảnh:

Cho CSC (Un) thỏa mãn UĐầu tiên= -2, d= 4. Tínhmười

Mẹo để làm:

Smười = 10.US$Đầu tiên + đ.[10. (10-1)]/ 2 = 10.(-2) + 10.9.4/2 = 160

Đó là lý do TẠI SAOmười= 160.

5. Sơ đồ tư duy tạo thông tin ghi nhớ về quy trình toán học

Để ghi nhớ khoa học và dễ dàng, các em có thể tham khảo sơ đồ tư duy dưới đây. Tóm lại, trong Tính toán toán học ta cần tìm định nghĩa, công thức tổng quát, tính chất, cách tính CSC ban đầu.

Bản đồ tư duy Công thức Cấp độ Cộng tối thiểu

Related Posts