Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Vật lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Địa Lí THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2023 có đáp án

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 chính thức. Chiều ngày 28/6 các bạn học sinh bắt đầu làm bài. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 

16h ngày 28/6, hơn một triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, cũng như kết thúc ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 chính thức – Mã đề 110

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 2)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 3)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 4)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

 

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 101 – Đang cập nhật


1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.A

7.D

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.C

17.B

18.B

19.A

20.C

21.B

22.C

23.B

24.B

25.D

26.C

27.B

28.D

29.D

30.B

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.B

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.D

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 102 – Đang cập nhật


1.A

2.C

3.C

4.A

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.A

21.A

22.B

23.C

24.A

25.A

26.B

27.C

28.A

29.D

30.B

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.C

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.A

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 103 – Đang cập nhật


1.B

2.B

3.A

4.A

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.D

14.C

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.C

23.A

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 104 – Đang cập nhật


1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.D

8.D

9.A

10.B

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.B

18.A

19.C

20.B

21.C

22.D

23.C

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.C

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.A

50.A

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 105 – Đang cập nhật


1.B

2.A

3.D

4.C

5.D

6.D

7.C

8.B

9.C

10.B

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.A

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 106 – Đang cập nhật

 


1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.B

15.A

16.C

17.C

18.D

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.D

25.A

26.C

27.B

28.B

29.A

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 107 – Đang cập nhật


1.D

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.B

8.A

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

21.C

22.B

23.B

24.A

25.B

26.B

27.C

28.D

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.B

35.C

36.C

37.A

38.D

39.D

40.B

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 108 – Đang cập nhật


1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.D

15.C

16.B

17.D

18.D

19.A

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.A

29.C

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 109 – Đang cập nhật


1.D

2.D

3.A

4.D

5.A

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

11.C

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 110 – Đang cập nhật


1.C

2.D

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.C

10.A

11.B

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.B

20.A

21.C

22.C

23.B

24.D

25.D

26.B

27.A

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.D

34.D

35.B

36.B

37.D

38.D

39.B

40.A

41.B

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.C

50.D

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 111 – Đang cập nhật


1.D

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.C

13.C

14.C

15.D

16.D

17.A

18.C

19.D

20.B

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.D

32.D

33.A

34.C

35.B

36.D

37.A

38.D

39.B

40.A

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.B

50.D

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 112 – Đang cập nhật

 


1.A

2.B

3.A

4.B

5.A

6.A

7.D

8.D

9.A

10.A

11.B

12.C

13.C

14.D

15.A

16.A

17.A

18.C

19.B

20.B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.C

28.A

29.A

30.D

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.C

50.C

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 113 – Đang cập nhật

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 114 – Đang cập nhật


1.C

2.C

3.C

4.D

5.D

6.C

7.C

8.D

9.A

10.A

11.B

12.D

13.B

14.A

15.A

16.A

17.B

18.C

19.B

20.B

21.A

22.A

23.B

24.B

25.A

26.B

27.C

28.B

29.

30.

31.A

32.D

33.A

34.A

35.C

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.A

50.C

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 115 – Đang cập nhật

 


1.C

2.A

3.A

4.A

5.B

6.A

7.D

8.A

9.C

10.D

11.D

12.A

13.C

14.D

15.D

16.C

17.D

18.C

19.B

20.A

21.A

22.C

23.C

24.B

25.D

26.C

27.D

28.C

29.B

30.B

31.D

32.A

33.C

34.B

35.B

36.C

37.C

38.D

39.A

40.B

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 116 – Đang cập nhật

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 117 – Đang cập nhật

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 118 – Đang cập nhật


1.A

2.C

3.A

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.D

15.C

16.D

17.B

18.B

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.D

26.A

27.B

28.D

29.B

30.A

31.A

32.C

33.D

34.A

35.B

36.D

37.C

38.A

39.C

40.D

41.D

42.

43.

44. B

45.A

46.C

47.

48.D

49.A

50.B

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 119 – Đang cập nhật


1.B

2.A

3.A

4.D

5.A

6.C

7.C

8.B

9.B

10.B

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 120 – Đang cập nhật


1.C

2.D

3.C

4.C

5.C

6.B

7.B

8.A

9.B

10.C

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.D

17.B

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.B

27.C

28.D

29.

30.D

31.A

32.D

33.A

34.A

35.D

36.B

37.D

38.A

39.D

40.A

41.

42.

43.

44. 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 121 – Đang cập nhật
Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1   11 A 21 B 31   41  
2 D 12 B 22 D 32   42  
3 A 13 A 23 C 33   43  
4 C 14 B 24 C 34   44  
5 C 15 C 25 D 35   45  
6 C 16 A 26 C 36   46  
7 D 17 B 27   37   47  
8 C 18 B 28   38   48  
9 D 19 D 29   39   49  
10 A 20 B 30   40   50

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 122 – Đang cập nhật


1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.A

10.B

11.A

12.D

13.D

14.C

15.D

16.B

17.D

18.A

19.D

20.A

21.B

22.A

23.D

24.D

25.C

26.C

27.A

28.A

29.C

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.C

43.

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.C

50.D

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 123 – Đã xong


1.D

2.B

3.C

4.A

5.C

6.A

7.D

8.C

9.B

10.A

11.B

12.D

13.C

14.B

15.D

16.B

17.C

18.A

19.A

20.A

21.D

22.A

23.D

24.A

25.D

26.B

27.B

28.B

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.A

39.B

40.A

41.A

42.D

43.D

44.D

45.A

46.B

47.C

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 – Mã đề 124 – Đã xong


1.D

2.A

3.A

4.A

5.B

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.B

15.C

16.D

17.A

18.D

19.A

20.A

21.C

22.C

23.A

24.B

25.A

26.C

27.B

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.C

41.D

42.B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.D

48.C

49.B

50.B

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 chính thức – Mã đề 105

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 2)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 3)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 4)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 chính thức – Mã đề 123

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 2)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 3)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 4)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 5)

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2023 chính thức – Mã đề 115

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 1)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 2)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 3)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 4)

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2023 chính thức (ảnh 5)

Related Posts