Đề thi học sinh giỏi Lịch Sử cấp quốc gia THPT năm học 2022 2023

Sách Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử THPT năm 2022 2023 cùng với các Bài báo Nghiên cứu. Đề thi gồm 7 câu hỏi, cả 7 câu đều liên quan đến lịch sử Việt Nam. Mời Ad xem bài test bên dưới nhé:

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử THPT năm 2022 2023

Câu 1: Nêu chính sách kinh tế của nhà Nguyễn đầu thế kỉ 19. Nhận xét ưu điểm và hạn chế của chính sách đó.

Câu 2: Giải thích vì sao Xiêm giữ vững được nền độc lập trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây vào nửa sau thế kỉ XIX. Giải thích phản ứng của nhà Nguyễn trong bài báo trên.

Câu 3: Một trong những mục đích của các sĩ phu tiến bộ khi thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) là truyền bá tri thức tân học, lối sống tiên tiến. Hãy giải thích mục đích trên trong việc giải thích chương trình và phương pháp giảng dạy của Đông Kinh Nghĩa Thục. Liên quan đến việc đổi mới dạy và học ở trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay.

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử THPT năm 2022 2023
Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử THPT năm 2022 2023

Xem thêm: Kỳ thi Học sinh giỏi Địa lý Quốc gia 2023

Lịch sử là một môn học thú vị, nó cho chúng ta biết trân trọng truyền thống quý báu chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. Hãy nhanh chóng học lịch sử vì không lâu nữa đến năm 2025, lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia.

Đừng quên tham gia Học nhóm để tìm các câu hỏi và công cụ kiểm tra của bạn!

Related Posts