FeCl3 + Fe → FeCl2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

Phương trình 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Kim loại tan chảy một chút.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

Tính chất hóa học của muối:

– Tính oxi hóa: Bằng phản ứng khử, sản phẩm sắt (III) clorua bị khử thành sản phẩm kim loại (II) hoặc hợp chất sắt tự do.

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+ + 3e → Fe

Tính chất hóa học của muối:

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3 KCl

– Hiệu ứng và muối

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(KHÔNG .)3)3 + 3 AgCl

– Trả lời với dung dịch axit:

– Thay đổi HO2S vào dung dịch FeCl3 Vẫn còn sự nhầm lẫn:

2FeCl3 + BẠN BÈ2S → 2FeCl2 + 2 HCl + SHO

Lượng oxy

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

+ 2FeCl3 → 2FeCl2 + Đến Cl2

5. Cách thực hiện

Cho thanh sắt Fe tác dụng với dung dịch FeCl3.

6. Bạn có biết?

Giống như Fe, kim loại Cu cũng phản ứng với FeCl3.

+ 2FeCl3 → 2FeCl2 + Đến Cl2

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Phản ứng: 2FeCl3 + Fe → FeCl2 trình diễn:

A. Sắt có thể phản ứng với muối sắt.

B. Kim loại nào phản ứng mạnh nhất với muối clorua của nó.

C. Fe3+ bị oxit sắt khử thành Fe2+.

D. Fe2+ bị kim loại Fe khử thành Fe3+.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3

Từ những gì chúng ta thấy, Fe3+ bị oxit sắt khử thành Fe2+.

Ví dụ 2: Luồn dây kim loại xoắn màu đỏ vào bình đựng khí Cl2 Để yên một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho các nguyên liệu trên vào nước thu được dung dịch X. X là

A. FeCl2

B. FeCl3

C. FeCl2Fe

D. Fe, FeCl3

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ví dụ 3: Cho 0,56g Fe phản ứng hết với dung dịch FeCl3 mg muối ăn được. Giá trị của m là

A. 1,63

B. 3,81

C. 4,88

D. 1,27

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

NFeCỔ TÍCHtôi2=3NFe=3.0,5656=0,03 mol

m = 0,03.127 = 3,81 gam

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

Related Posts