Giải Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải pháp Công nghệ 12 Bài 3: Thử: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảmThông tin chính xác, chi tiết giúp học sinh luyện tập dễ dàng Thử: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm lớp 12.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Bài 3: Thử: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Tôi – Thông tin liên quan

a) Làm lại bài 2

b) Loại điện trở ghi và đọc

    (bức tranh 1)

Theo cụm bánh xe:

– vòng đầu tiên chỉ số đầu tiên.

– vòng thứ hai chỉ số thứ hai.

– Vòng thứ ba ghi chữ “không” đặt sau hai số trên.

– chuông thứ 4 báo lỗi các chuông tương tự như sau:

+ Không có vòng màu: sai số ±20%

+ Nhũ bạc (emulsion silver): sai số ±10%

+ Nhũ tương (nhũ vàng): sai số ±5%

+ Nâu: sai số ±1%

+ Màu đỏ: sai số ±2%

+ Xanh: sai số ± 0.5%

Ví dụ: Đối thủ có nhẫn màu tím, đen, tím và đỏ:

    (hình 2)

II – Nội dung và cách làm

– Bước 1: Nhìn và nhận biết các loại bộ phận.

– Bước 2: Chọn 5 kiểu đối lập. Tháo từng vật cản để tính trị số và đo trị số bằng đồng hồ đo, sau đó điền vào bảng 1.

– Bước 3: Chọn 3 loại cuộn cảm khác nhau tùy theo vật liệu làm lõi và cách quấn và điền thông tin vào Bảng 2.

– Bước 4: Chọn 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính ghi thông số kỹ thuật của từng tụ điện, sau đó ghi bảng 3.

III – Xây dựng và đánh giá kết quả thực hành

VÍ DỤ VỀ BÁO CÁO ĐÀO TẠO

ĐIỆN TRỞ – Cuộn Cảm – Tụ Điện

Họ và tên: Đào Anh Đăng

Phần: 12A2

1. Nghiên cứu, đọc và đo lường các yếu tố kháng thuốc.

Bảng 1

    (hình 3)

2. Tìm hiểu về cuộn cảm

    (hình 4)

3. Tìm hiểu về tụ điện

    (hình 5)

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Related Posts