Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điot – Tirixto

Tôi – Điều gì là hữu ích

Bước 1: Nhìn và xác định các loại linh kiện

Tùy thuộc vào hình dạng và hình thức bên ngoài của bộ phận để chọn riêng: điốt tiếp xúc, điốt đối mặt, thyristor, triac.

– Điốt tiếp xúc có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ.

– Điốt đối mặt có hai điện cực là dây dẫn chính.

– Triaxto và triac đều có ba điện cực.

2: Điều chỉnh đồng hồ

Đặt đồng hồ vạn năng ở thang đo điện trở x 100Ω. Kiểm tra, điều chỉnh đồng hồ về đúng 0Ω khi hai đầu que đo bị chập.

Hãy cẩn thận:

– Que màu đỏ được nối với cực dương (+) của đồng hồ và cực âm (-) của cục pin 1,5V trong đồng hồ.

– Một que đen gắn vào cực âm (-) của đồng hồ và cực dương (+) của cục pin 1,5V trong đồng hồ.

Bước 3: Đo điện trở trước và điện trở sau của linh kiện

a) Chọn hai loại điôt và đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai đầu điôt theo sơ đồ hình 5 – 1. Viết vào bản tường trình. Ghi kết quả vào bảng 1. Nhận xét cần viết: cực dương ở đâu? Điốt tốt hay xấu?

b) Chọn tririxto rồi đo điện trở thuận và khôi phục điện trở giữa hai đầu tririxto trong hai trường hợp UGK = 0 và UGK ⟩ 0V theo hình 5 – 2. Ghi kết quả vào bảng 2 (phiếu thực hành) ). ). Dòng chú thích nên viết: tririxto dẫn điện hay không dẫn điện, cực dương ở đâu?

c) Chọn triac và đo điện trở giữa hai đầu A1 và A2 theo cặp:

– Cực G hở và đo theo hình 5 – 3a.

– Đầu G nối với A2 và đo theo hình 5 – 3b. Ghi kết quả vào bảng 3. Nhận xét cần ghi: dẫn điện hay không dẫn điện.

II. Dùng thử mẫu báo cáo

ĐIOT – TIRIXTO – TRIAC

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Tiết: 12A2.

1. Kiểm tra và tìm hiểu diode

Giải Mỹ Thuật 12 Bài 2: Khí hậu Châu Á (tranh 1)

2. Tìm hiểu và thi tirixto

Giải Mỹ Thuật 12 Bài 2: Khí hậu Châu Á (tranh 2)

3. Học và thử ba lần

Giải Kỹ năng 12 Bài 2: Khí hậu châu Á (tranh 3)

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Related Posts