Giải Công nghệ 12 Bài 6: Thực hành: Tranzito

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Công nghệ 12 bài 6: Thực hành: Tranzito rất chính xác và chi tiết giúp các em học sinh làm bài tập dễ dàng.

Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Bài 6: Hành động: Bóng bán dẫn

I. Sự hài lòng với thực tiễn

* Phần 1: Kiểm tra, nhận dạng và phân loại bóng bán dẫn Nhật Bản

PNP, NPN; tần số, đáp ứng tần số, công suất thấp, công suất cao. Các bóng bán dẫn lớn có kích thước lớn, với một tấm nóng được gắn vào cực thu.

* Phần 2: Điều chỉnh máy đo

Đặt đồng hồ vạn năng ở thang đo điện trở x 100Ω. Kiểm tra để kim đồng hồ về đúng 0Ω khi chập hai đầu que đo.

* Phần 3: Xác định loại và loại bóng bán dẫn

Đo điện trở để xác định loại và loại tranzito theo hình 6-1 và hình 6-2. Sau đó ghi lời bác bỏ và câu trả lời vào bảng của mẫu báo cáo thực hành.

II. Dùng thử mẫu báo cáo

quá cảnh

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Tiết: 12A2.

1. Nghiên cứu và thử nghiệm bóng bán dẫn

Giải Công nghệ 12 Bài 6: Thí nghiệm: Tranzito (hình 1)

2. Đánh giá kết quả kiểm tra

Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Related Posts