Tự học Ngữ pháp: Câu trả lời chơ Quantifying

Quantifiers – Định lượng từ là một phần kiến thức quan trọng mà các bạn cần ghi nhớ để sử dụng đúng chuẩn…

Tự học Ngữ pháp: Present simple, Present continuous, State verbs

Chủ đề ngày hôm nay IELTS fighter sẽ chia sẻ cho các bạn đang luyện thi IELTS những kiến thức liên quan đến…

Tự học Ngữ pháp: Past simple, Past continuous, Use to & Would

Chủ điểm tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay sẽ là về các thời miêu tả quá khứ: Quá khứ đơn, Quá…

Tự học Ngữ pháp: Present perfect, Present perfect continuous

Thì Hiện tại Hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (the present perfect tense, the present perfect continuos tense) là 2…

Tự học Ngữ pháp: Past perfect, past perfect continuous

Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì gây nhiều khó khăn cho học viên khi…

Tự học Ngữ pháp: Simple future tense, Near future tense

Thì tương lai đơn và tương lai gần có cách sử dụng khá giống nhau. Để hiểu được dạng thức cũng như cách…

Tự học Ngữ pháp: Future perfect, Future perfect continuous, Future continuous, be about to

Bài học hôm nay sẽ tập trung về những thời và cấu trúc thể hiện tính thời gian khác trong tương lai –…

Tự học Ngữ pháp: Mạo từ (Article)

Bên cạnh nắm chắc những kiến thức về danh từ (số ít, số nhiều), chủ đề ngày hôm nay sẽ thảo luận thêm…

Tự học Ngữ pháp: Định lượng từ Quantifiers – Định lượng từ

Tiếp theo Unit 8: Mạo từ (Article) hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề danh từ nhưng tập trung chủ yếu vào các Định…

Tự học Ngữ pháp: Pronouns – Đại từ

Cùng tìm hiểu một số kiến thức về Pronouns – Đại từ ngày hôm nay trên Ielts-fighter bạn nhé! I. Personal and possessive pronouns…