H2N-CH2-COOH ra HO-CH2-COOH | HNO2 ra N2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2

1. Phản ứng hóa học

h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2

2. Hoạt động

Chuyện gì xảy ra cũng tốt.

3. Cách thực hiện

– Cho glixerol phản ứng hết với dung dịch HNO2 trong hoàn cảnh bình thường.

4. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Có bọt khí.

5. Hàng thuốc

Một. Xử lý các giải pháp cơ bản

Glyxin tham gia vào các phản ứng quan trọng do có nhóm -COOH

h2TÔI CHỈ2-COOH + KOH → H2TÔI CHỈ2-NẤU ĂN + GIA ĐÌNH2

b. Phản ứng với dung dịch axit

Vì nhóm – NHỎ2 Do đó, glycine có thể phản ứng với dung dịch axit.

h2TÔI CHỈ2-COOH + HCl → ClH3TÔI CHỈ2-COOH

c. phản ứng este hóa

Glycine tham gia vào các phản ứng quan trọng do có -COOH

h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2

d. Glyxin + HNO2

NHÓM NHỎ2 trong glyxin phản ứng với axit nitrơ

h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-CH2-COOH + N2 + BẠN BÈ2

6. Bạn có biết?

Giống như amin, glyxin phản ứng với HNO2 giải phóng khí N.2.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Dãy gồm các chất đều tác dụng với HNO2 tạo thành khí không màu là

A. anilin, metylamin.

B. metylamin, natri hiđroxit.

C. amoniac, natri hiđroxit.

D. metylamin, glyxin.

Khuyên nhủ: metylamin, glyxin phản ứng với axit HNO2 khí không màu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 2: Hợp chất nào sau đây không bị tác dụng bởi glyxin?

A. dung dịch NaOH

B. dung dịch HCl

C. Không. giải pháp2khí CO3

D. dung dịch HNO2

Khuyên nhủ: Glyxin không phản ứng với Na2khí CO3

Trả lời:

Ví dụ 3: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Glyxin phản ứng với axit nitrơ khi đun nóng tạo ra muối điazoni.

B. Glyxin là chất lưỡng tính.

C. Glyxin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.

D. Nhúng giấy quỳ đỏ vào glyxin thấy quỳ đỏ không đổi màu.

Khuyên nhủ: Glycine phản ứng với axit nitơ ở nhiệt độ phòng, tạo ra bọt khí.

Trả lời: A

8. Amino Axit và các phương trình phản ứng hóa học khác

Related Posts