H2S + HNO3 → H2O + NO + S

tailieumoi.vn muốn giải phương trình 3 GIỜ2S + 2HNO3 → 4 GIỜ2O + 2NO↑ + 3S↓ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự khác giúp học sinh tích hợp mọi kiến ​​thức và kỹ năng thực hành qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học của lưu huỳnh. Mời các bạn đón xem:

phương trình 3H2S + 2HNO3 → 4 GIỜ2O + 2NO↑ + 3S↓

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

3 GIỜ2S + 2HNO3 → 4 GIỜ2O + 2NO↑ + 3S↓

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Xuất hiện khí màu vàng (S) và khí màu tím trong không khí (NO).

2 KHÔNG + Không2 → 2 KHÔNG2 (nâu đỏ)

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

4.1. Tính chất hóa học của HO2S

tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), gọi là axit sunfuric (H2S).

Axit sunfuric phản ứng với kiềm tạo thành hai muối: muối trung tính, chẳng hạn như Na2S chứa các ion S2- và các muối có tính axit như NaHS với HS.

h2S + NaOH → NaHS + H2

h2S + 2NaOH → Na2S + 2H2

Giảm tải mạnh

Nó là một chất khử mạnh vì trong H2S Lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất (-2).

Khi phản ứng với nó, tùy thuộc vào loại và lượng chất oxy hóa, nhiệt độ, v.v., nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa -2 (S).-2) có thể bị oxi hóa thành (S0), (BỞI VÌ+4), (BỞI VÌ+ 6).

trả lời bằng hơi thở có thể tạo S hoặc SO2 tùy thuộc vào lượng không khí và các điều kiện.

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Ở nhiệt độ cao, khí H.2S cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh xám, H2S bị oxi hóa thành SO2:

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Trả lời với clo có thể làm cho S hoặc2VÌ THẾ4 tuỳ thuộc vào tình hình.

h2S + 4Cl2 + 4 GIỜ2O → 8HCl + H2VÌ THẾ4

h2S + Cl2 → 2HCl + S (khí clo phản ứng với khí H .)2S)

5. Cách thực hiện

Thay đổi HO2S vào HNO3 rửa sạch.

6. Bạn có biết?

-H2S là chất khử khi phản ứng được với chất oxi hóa mạnh như HNO.3h2VÌ THẾ4 đặc sản,…

h2S + HE2VÌ THẾ4 độc nhất → SỢ HÃI + VẬY2+2

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Bằng cách cho HNO3 thay thế bằng H2S thì hiện tượng xảy ra là

MỘT. không có gì đáng ngạc nhiên.

b. chúng có mùi hôi.

C. Có khí màu vàng và tím trong không khí.

Đ. Khí hư màu vàng và hơi thở có mùi.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Phương trình hóa học:

2HNO3 + 3 GIỜ2S → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓

Ví dụ 2: Số hệ số (lớn nhất, nhỏ nhất) của các hạng tử trong phương trình này:

HNO3 + BẠN BÈ2S → BẠN BÈ2O + KHÔNG↑ + MUỐN

MỘT. 5

b. 9

C. 11

Đ. 14

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Phương trình hóa học:

2HNO3 + 3 GIỜ2S → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓

Số hệ số của các phần tử là: 2 + 3 + 4 + 2 + 3 = 14

Ví dụ 3: 2,24 lít khí H2S vào HNO3 khử, thêm nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

MỘT. 3.2

b. 6.4

C. 2,24

Đ. 9,6

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Chúng ta có: Nh2S=0,Đầu tiênmol

Phương trình hóa học:

2HNO3 + 3 GIỜ2S → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓

NS=Nh2S=0,Đầu tiênmol

tôiS = 0,1.32 = 3,2 gam

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Lưu huỳnh (S) và hợp chất:

h2S + 2FeCl3 → SHO + 2FeCl2 + 2HCl

3 GIỜ2S+2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2+ 3S↓ + 2H2

h2S + 4Br2 + 4 GIỜ2O → 8HBr + H2VÌ THẾ4

h2S + Pb(KHÔNG3)2 → PbS↓ + 2HNO3

VÌ THẾ2 + Không2to không áp dụng2VÌ THẾ3

VÌ THẾ2 + 2KOH → K2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2

VÌ THẾ2 + 2 CĂN NHÀ2S → 3S + 2H2

Related Posts