H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3 GIỜ2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự khác sẽ giúp học sinh tổng hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách làm các bài tập về phương trình phản ứng hóa học của photpho. Mời các bạn đón xem:

phương trình H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3 GIỜ2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

h3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3 GIỜ2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Không có hiện tượng nào được biết đến.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

4.1.Tính chất hóa học của P2O5

– Là một oxit axit nên chúng có tất cả sức mạnh của một oxit axit.

Đun sôi với nước để tạo axit tương đương.

P25 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO4

Pha với nước muối để tạo muối

h2 + P25 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P25 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + h2

P25 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3h2

P25 Khi bạn phản ứng với các dung dịch kiềm ở các tốc độ khác nhau, chúng sẽ tạo ra các loại muối khác nhau.

5. Cách thực hiện

Cho H trả lời3PO4 phản ứng với dung dịch NaOH.

6. Bạn có biết?

– Khi dung dịch kiềm tác dụng với axit photphoric thì tùy theo lượng chất phản ứng mà tạo ra muối axit, hoặc muối trung hòa, hoặc hỗn hợp các muối đó.

– NaOH phản ứng với H3PO4 nhưng không3PO4 trong đó T = NPHỤ NỮMộthNh3P43

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Bằng cách cho họ HỌ3PO4 Nó phản ứng với KOH theo tỉ lệ mol 1:3. muối tìm được là

MỘT. KỲ3PO4

b. KỲ2HPO4

C. KỲ2HPO4 và KỲ3PO4

Đ. NGỌN LỬA2PO4

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Phương trình hóa học:

3 KOH + PA3PO4 → CZK3PO4 + 3 GIỜ2

Ví dụ 2: Quá trình nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

MỘT. KOH

b. NaOH

C. KỲ2khí CO3

Đ. h3PO4

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

dung dịch axit H3PO4 chuyển sang màu đỏ quỳ

Ví dụ 3: Để thu được một muối trung hòa thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M phản ứng hết với 50 ml dung dịch H. ?3PO4 1M.

MỘT. 150ml.

b. 45 ml mỗi

C. 25 ml mỗi

Đ. 75 ml mỗi

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Tính theo phương trình: 3NaOH + H3PO4 → Không3PO4 + 3 GIỜ2

Nh3P4 = 0,05.1 = 0,05 mol

3PHỤ NỮMộth+h3P4PHỤ NỮMột3P4+3h2   0,15            0,05tôiotôi

vẽ nóđ KOH = 0,15Đầu tiên = 0,15 lít = 150 ml.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Photpho (P) và hợp chất:

Related Posts