HBr + H2SO4 (đặc) → Br2 + SO2 ↑+ H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành phương trình phản ứng hóa học của Brôm. Mời các bạn đón xem:

Phương trình 2HBr + H2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 (đặc biệt) → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Mùi hắc bay ra và dung dịch chuyển sang màu vàng nâu.

3. Hoạt động

Những điều phổ biến, TRỞ LẠI2VÌ THẾ4 độc nhất.

4. Hàng thuốc

– Ở nhiệt độ thường, HBr là chất khí, không màu, bốc khói trong không khí và tan nhiều trong nước.

– Dung dịch HBr trong nước gọi là dung dịch axit bromhyric. Axit bromhydric là một axit mạnh, mạnh hơn axit clohiđric.

Giảm tải:

HBr là chất khử mạnh hơn HCl, HBr khử được H2VÌ THẾ4 đổi thành SO2.

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Dung dịch HBr không màu, để lâu ngoài không khí chuyển sang màu vàng nâu do bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có hiện tượng này):

Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

5. Cách thực hiện

Cho HBr tác dụng với H2VÌ THẾ4 độc nhất.

6. Bạn có biết?

– Tính khử của HBr (ở thể khí và trong dung dịch) mạnh hơn HCl.

– Dung dịch HBr không màu, để lâu ngoài không khí chuyển sang màu vàng nâu do bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có hiện tượng này):

4HBr + O2 → 2 gia đình2O + 2Br2

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Thêm vài giọt dung dịch HO2VÌ THẾ4 được ngưng tụ trong ống nghiệm chứa HBr được khí X. X là

A. HỌ2

B.Br2

C.SO2

LÀM2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

2HBr + ĐỊA NGỤC2VÌ THẾ4 → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2

X là SO2.

Ví dụ 2: Số hệ số (lớn nhất, nhỏ nhất) của các nguyên tố trong phương trình hóa học là:

HBr + H2VÌ THẾ4 → anh bạn2 + VÀ2 +2

A. 4

B. 5

C 6

mất 7

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Số hệ số (lớn nhất, nhỏ nhất) của các thừa số là: 2 + 1 + 1 + 1 + 2 = 7

Ví dụ 3: Trong các phản ứng hóa học sau: 2HBr + H2VÌ THẾ4 → anh bạn2 + VÀ2 + 2H2Ồ,

HBr đóng vai trò là

A. chất oxi

B. chất khử

C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

D. không có tính khử, không có tính oxi hóa

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

HBr là chất khử brom có ​​số oxi hóa tăng từ -1 đến 0.

8. Một số phương trình hóa học Brôm là hợp chất hóa học:

Người anh em2 + 5Cl2 + 6 NHÀ2O → 2HBRO3 + 10HCl

VÌ THẾ2 + Anh trai2 + 2 CĂN NHÀ2O → 2HBr + H2VÌ THẾ4

Người anh em2 + BẠN BÈ2O HBr + HBrO

4HBr + O2 → 2 gia đình2O + 2Br2

2AgBr MộtS2Ag + Br2

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

PBr3 + 3 GIỜ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO3 + 3 HBr

Related Posts