HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2O + CO2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Có một chất khí không màu gọi là CO.2.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

– Dung dịch axit clohiđric có đầy đủ các tính chất của một axit mạnh.

Kết quả ý nghĩa:

Dung dịch HCl làm quỳ tím hóa đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl

Kết quả là kim loại

Nó phản ứng với KL (trước H trong dòng sản phẩm Beketop) để tạo thành muối (có hàm lượng sắt thấp) và giải phóng khí hydro (có hương vị).

Fe + 2HCl Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án FeCl2 + BẠN BÈ2

2Al + 6HCl Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án 2AlCl3 + 3 GIỜ2

Cu + HCl → không phản ứng

Phản ứng với oxit sơ cấp và thứ cấp:

Hóa chất tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2

CuO + 2HCl Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án Để Cl2 + BẠN BÈ2

Fe23 + 6HClHóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án 2FeCl3 + 3 GIỜ2

cách muối (có thể thay đổi điều kiện)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + BẠN BÈ2O + CO2

AgNO33 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để phát hiện gốc clorua)

Ngoài tính axit, dung dịch axit HCl đặc còn đóng vai trò chất khử khi phản ứng với chất oxi hóa mạnh như KMnO.4,MnO2KỲ2 Cr27,MnO2KClO3 ………

4HCl + MnO2 Hóa học lớp 10 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án MnCl2 + Cl + 2H2

KỲ2 Cr2 7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7 GIỜ2

Hỗn hợp gồm 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 Chất cô đặc gọi là nước cường toan (aqua regia) có thể hòa tan Au (màu vàng).

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

5. Cách thực hiện

dung dịch NaHCO3 phản ứng với dung dịch HCl.

6. Bạn có biết?

– NaHCO. muối3 nó là chất lưỡng tính, nó là một tài sản ion hCỔ TÍCH3: Khi tác dụng với axit thì cho ra sản phẩm bazơ; Khi chúng phản ứng với những điều cơ bản, chúng cho thấy tính axit. Tuy nhiên, nền tảng chiến thắng.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Nhỏ vài giọt HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch NaHCO3 Nhũng gì xảy ra là:

A. Có khí màu tím đen bay ra.

B, là chất khí không màu, để ngoài không khí có màu nâu.

C. không có gì đáng ngạc nhiên.

D. có khí không màu thoát ra.

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Có một chất khí không màu gọi là CO.2

Ví dụ 2: Tính thể tích khí thoát ra ở đktc khi cho 8,4g NaHCO3 Tổng số phản ứng với dung dịch HCl đặc là bao nhiêu?

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

NPHỤ NỮMộthCỔ TÍCH3=số 8,484 = 0,1 mol

PHỤ NỮMộthCỔ TÍCH3+hCỔ TÍCHtôiPHỤ NỮMộtCỔ TÍCHtôi+h2+CỔ TÍCH2      0,Đầu tiên   0,Đầu tiêntôiotôi

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Ví dụ 3: dung dịch NaHCO3 trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí ở dtc. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

A. 2,925 gam

B. 5,85 gam

C. 4,2 gam

D. 8,4 gam

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

NCỔ TÍCH2=Đầu tiên,mười hai22,4=0,05mol

PHỤ NỮMộthCỔ TÍCH3+hCỔ TÍCHtôiPHỤ NỮMộtCỔ TÍCHtôi+h2+CỔ TÍCH2                                                    0,05     0,05  tôiotôi

tôiNaCl = 0,05.58,5 = 2,925 gam

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

Related Posts