HClO + KOH → KClO + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HClO + KOH → KClO + H2 bao gồm cách thức tiến hành, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học viên tích hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành về nhạc cụ kèn đồng. Mời các bạn đón xem:

Phương trình HClO + KOH → KClO + H2

1. Phương trình phân tử HClO + KOH

HClO + KOH → KClO + H2

2. Phương trình ion thu gọn HClO + KOH

HClO + OH → CIO + BẠN BÈ2

3. Điều kiện để HClO tác dụng với KOH để xảy ra phản ứng

bạn không có nó

4. Bản chất chất phản ứng

4.1. Bản chất của HClO (Axit hypochlorous)

HClO là axit yếu phản ứng với bazơ.

4.2. Bản chất của KOH (Kali Hydroxit)

KOH là một bazơ mạnh phản ứng với axit.

5. Hàng thuốc

5.1. Tính chất hóa học của KOH

KOH là một bazơ mạnh, có thể làm đổi màu các chất chỉ thị như làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

Một. Phản ứng với oxit axit

Ở nhiệt độ phòng, KOH phản ứng với SO.2khí CO2,…

KOH + SO2 → CZK2VÌ THẾ3 + H2O

KOH + SO2 → KHSO3

b. Họ đối phó với axit

KOH(dd) + HCl(dd) → KCl(dd) + H2O

Hình ảnh của RCOORĐầu tiên + KOH → RCOOK + RẺĐầu tiên

c. Kết quả là kim loại

KOH phản ứng với kim loại rắn để tạo thành bazơ mới và kim loại mới.

KOH + Na → NaOH + K

đ. cách muối

KOH phản ứng với muối tạo thành muối mới và axit mới

2KOH + CuCl2 → 2KCl + Cu(OH)2

đ. Độ mạnh của chất điện phân KOH

KOH là một bazơ mạnh, phân li hoàn toàn thành ion K+ và OH- trong nước.

f. KOH phản ứng với các oxit kim loại có oxit và hydroxit lưỡng tính

KOH phản ứng được với các oxit kim loại mà oxit và hiđroxit của chúng là chất lưỡng tính như nhôm, kẽm, v.v.

2KOH + 2Al + 2H2O → 2KAlO2 + 3 GIỜ2

2KOH + Zn → K2ZnO2 + BẠN BÈ2

g. Đối phó với các loại thuốc lưỡng tính khác

KOH + Al(OH)3 → KALÔ2 + 2 CĂN NHÀ2

2KOH + Al23 → 2KAlO2 + BẠN BÈ2

5.2. Tính chất hóa học của HClO

– Axit hypoclorơ có thể phân ly thành anion hypoclorit trong dung dịch hoặc ở trạng thái ngậm nước:

HClO OCL + BẠN BÈ+

– Phản ứng với axit clohiđric, giải phóng khí clo

HClO + HCl → H2O + Cl2

– Tính oxi hóa mạnh hơn khi gặp khí clo ở điều kiện thích hợp

2HClO + 2H+ + 2 là Cl2 + 2 CĂN NHÀ2

Muối của HClO được gọi là hypochlorite. NaClO là một trong những loại hypochlorite phổ biến nhất và có nồng độ cao trong chất tẩy rửa.

6. Hoạt động thể chất

Câu hỏi 1. Thứ tự số oxi hóa của dãy axit clo: HClO, HClO2HClO4HClO3 Ở lại?

A. HClO4HClO3HClO2HClO

B. HClO2HClO, HClO3HClO4

C. HClO, HClO2HClO3HClO4

D. HClO, HClO2HClO4HClO3

Trả lời:

Mục 2. Trong các axit: HClO, HClO2HClO3HClO4. Từ nào sai?

A. Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự HClO, HClO2HClO3HClO4

B. HClO4 và axit mạnh.

C. HClO4 chất oxi hóa mạnh.

D. HClO là chất oxi hóa rất mạnh.

Trả lời:

Mục 3. Quá trình nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. HCl

B. Không2VÌ THẾ4

C. KOH

D. KỲ2khí CO3

Trả lời:

Phần 4. Chất nào tan nhiều trong nước làm quỳ tím hóa đỏ?

A.CaO

B. Không2

C. KỲ2

D. VẬY3

Trả lời:

Related Posts