KClO3 → KCl + O2↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình 2KClO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Có khí thoát ra.

3. Hoạt động

Đun nóng, xúc tác MnO2.

4. Hàng thuốc

– Là chất oxi hóa mạnh

Tác dụng với phi kim

2KlO3 + 3S → 2KCl + 3SO2

Kết quả là kim loại

KClO3 + 3Mg → KCl + 3MgO

Các hoạt động khác

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3 GIỜ2

5. Cách thực hiện

Nhiệt phân KClO rắn3 và MnO2.

6. Bạn có biết?

Đây là một cách để điều chế không khí trong phòng thí nghiệm, đó là nhiệt phân các tác nhân oxy hóa mạnh, chẳng hạn như KClO.3KmnO4,…

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Nhiệt phân KClO3 và MnO2 Có sẵn với:

A. KCl, O2

B. KỲ2O, Cl2

C. KClO, O2

D. KClO22

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

Ví dụ 2: Hình ảnh của KClO3 Nguyên liệu dùng để điều chế 3,36 lít oxi ở đtc là:

A. 12,25 gam

B. 1,225 gam

C. 18,375 gam

D. 27,6 gam

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

N2=3,3622,4=0,15 mol

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

NKỲCỔ TÍCHtôi3=23N2=0,1 mol

tôiKỲCỔ TÍCHtôi3=0,1.122,5 = 12,25g

Ví dụ 3: Không khí được điều chế như thế nào trong phòng thí nghiệm?

A. Điện phân nước.

B. Nhiệt phân Cu(NO.)3)2.

C. Nhiệt phân KClO3 và MnO2.

D. Kiểm soát chưng cất phân đoạn lỏng-không khí.

Giải pháp

Đáp án đúng là:

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

Related Posts