KClO3 + C → KCl + CO2↑

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình 2KClO3 + 3C to2KCl + 3CO2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Đun sôi KClO3 và C ở nhiệt độ cao.

3. Hoạt động

Nhiệt

4. Hàng thuốc

– Là chất oxi hóa mạnh

Tác dụng với phi kim

2KlO3 + 3S → 2KCl + 3SO2

Kết quả là kim loại

KClO3 + 3Mg → KCl + 3MgO

Các hoạt động khác

KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3 GIỜ2

5. Cách thực hiện

Có khí thoát ra

6. Bạn có biết?

KClO3 Nó là một chất oxy hóa mạnh được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ, bình chữa cháy, thuốc nổ và các hỗn hợp dễ cháy khác.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Cho sơ đồ sau: KClO3 + TRƯỚC toKCl + X. Chất X là

A.CO2

B.Cl2

C.CO

LÀM2

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

Ví dụ 2: Cho các phản ứng hóa học sau:

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

KClO3 Nó làm gì?

A. Bộ giảm tốc

B. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

C. Chất oxi hóa

D. Yếu tố tự nhiên

Giải pháp

Đáp án đúng là:

KClO3 Nó đóng vai trò là chất oxi hóa vì số oxi hóa của clo giảm từ +5 xuống -1.

Ví dụ 3: Cho 1,2g C phản ứng hết với KClO3 Có V lít khí X ở đtc. Giá trị cổ phiếu V

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 8,96

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

NCỔ TÍCH2=NCỔ TÍCH = 0,1 mol

V = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

HClO + KOH → KClO + H2

2NaCl → 2Na + Cl2

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

NaCl + H2VÌ THẾ4 → CŨNG4 + HCl

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Related Posts