Mạch khuếch đại âm tần

I. Sự hài lòng với thực tiễn

Bước 1: Tìm hiểu nguyên lý sử dụng mạch điện theo sơ đồ

Chụp ảnh màn hình trong báo cáo hiệu suất.

Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch điện.

Bước 2: Xác định các chi tiết đã lắp theo hình vẽ

Dựa trên điểm vẽ và bảng mạch, có thể hiển thị các bộ phận tương ứng giữa chúng.

Viết tên của các thành phần và thứ tự của chúng trong báo cáo thử nghiệm.

Bước 3: Bật và kiểm tra tình trạng mạch.

II. Dùng thử mẫu báo cáo

MẠCH KHUẾCH ĐẠI

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Tiết: 12A2.

1. Sơ đồ mạch khuếch đại âm tần

Vẽ sơ đồ mạch khuếch đại âm tần.

2. Bảng ký hiệu, thông số kỹ thuật của linh kiện trong hình

Giải Mỹ Thuật 12 Bài 2: Khí hậu Châu Á (tranh 1)

3. Nhận xét về thực trạng công việc quản lý địa bàn theo yêu cầu của giáo viên.

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh sẽ tự đánh giá kết quả của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Related Posts