NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2

Tailieumoi.vn muốn công bố phương trình 2NaCl + 2H2Ồ –dpdd pa→ 2NaOH + Cl2+2↑ bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và bài tập khác giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng để thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình 2NaCl + 2H2Ồ –dpdd pa→ 2NaOH + Cl2+2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học:

2NaCl + 2H2Ồ –dpdd pa→ 2NaOH + Cl2+2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Có khí màu vàng lục, mùi sợ hãi thoát ra ở anot, ở anot thoát ra một chất khí không màu.

3. Hoạt động

– phương pháp điện phân

4. Hàng thuốc

NaCl phản ứng với nước: Dùng để sản xuất HCl

– Phản ứng nhiệt phân NaCl xuất hiện chất rắn màu trắng Na và khí màu vàng lục Cl2

2NaCl → Cl2 + 2Na

– Trao đổi NaCl bằng cách nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaCl, có khí trắng xuất hiện tạo thành muối mới.

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

– Phản ứng trao đổi NaCl bằng cách cho phản ứng với H2SO4 đặc đun nóng rồi cho vào nước thu được dung dịch axit clohiđric.

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

Natri clorua phản ứng oxi hóa khử nếu điện phân có màng ngăn và thoát khí.

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

5. Cách thực hiện

Điện phân NaCl là một quá trình điện thông qua quá trình NaCl.

NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 |  NaCl thành NaOH |  NaCl thành Cl2

Hình 1. Sơ đồ bể điện phân NaCl

6. Bạn có biết?

– Tại cực âm (cathode)

Phía trên cực âm là Na+ và phân tử H2O. Tại đây sự khử của các phân tử H2Ô:

2 gia đình2O + 2e → H2 + 2 NÀY

– Trên cực dương (anode)

Phía trên cực dương là Cl và phân tử H2O. Ở đây quá trình oxy hóa Cl:

2Cl → Cl2 + 2 là

– Dung dịch NaOH chứa nhiều NaCl hơn. Dung dịch ổn định, NaCl ít đậm đặc hơn nhiều so với NaOH nên xuất hiện trước. Tách NaCl ra khỏi dung dịch, dung dịch NaOH còn lại.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được các sản phẩm sau:

A. NaOH, O2HCl

B. Chà, BẠN BÈ2Cl2

C. NaOH, H2Cl2

D. Na, Cl2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

2NaCl + 2H2 cotôiMộtNgNgMộtNđPđ2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

Sản phẩm thu được là NaOH, Cl2 và họ2.

Ví dụ 2: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, ở cực âm xảy ra:

A. Giảm phân tử nước

B. Sự oxi hóa ion Na+

C. Một phân tử nước bị oxi hóa

D. Sự khử ion của Na+

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Phía trên cực âm là Na+ và phân tử H2O. Tại đây sự khử của các phân tử H2Ô:

2 gia đình2O + 2e → H2 + 2 NÀY

Ví dụ 3: Điện phân dung dịch NaCl đến hết (có màng ngăn, điện cực trơ), cường độ dòng điện 1,61A, thời gian 60 phút. Thêm 0,03 mol H2VÌ THẾ4 trong dung dịch sau điện phân thu được muối và khối lượng làA.

MỘT. 2,13 gam

b. 4,26g mỗi

C. 8,52g mỗi

Đ. 6,39g mỗi

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Điện phân: 2NaCl + 2H2 cotôiMộtNgNgMộtNxoPđPđ2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

Số electron chuyển dời trong quá trình điện phân là n.e = TôitF=Đầu tiên,61.60.6096500=0,06mol

luôn có nNaOH = ne = 0,06 mol

2PHỤ NỮMộth+h2S4PHỤ NỮMột2S4+h2    0,060,03        0,03tôiotôi

tôimuối = 0,03.142 = 4,26 g

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

HClO + KOH → KClO + H2

2NaCl → 2Na + Cl2

NaCl + H2VÌ THẾ4 → CŨNG4 + HCl

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Related Posts