NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + HCl ↑

Tailieumoi.vn muốn công bố phương trình NaCl + H2VÌ THẾ4<250oCỔ TÍCH→ CŨNG4 + HCl↑ bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan nhằm giúp học sinh củng cố kiến ​​thức, kĩ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hoá học của clo. Mời các bạn đón xem:

phương trình NaCl + H2VÌ THẾ4<250oC→ CŨNG4 + HCl↑

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học:

NaCl + H2VÌ THẾ4<250oC→ CŨNG4 + HCl↑

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Có khí thoát ra ngoài.

3. Hoạt động

– <250oCỔ TÍCH

4. Hàng thuốc

NaCl phản ứng với nước: Dùng để sản xuất HCl

– Phản ứng nhiệt phân NaCl xuất hiện chất rắn màu trắng Na và khí màu vàng lục Cl2

2NaCl → Cl2 + 2Na

– Trao đổi NaCl bằng cách nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaCl, có khí trắng xuất hiện tạo thành muối mới.

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

– Phản ứng trao đổi NaCl bằng cách cho phản ứng với H2SO4 đặc đun nóng rồi cho vào nước thu được dung dịch axit clohiđric.

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

Natri clorua phản ứng oxi hóa khử nếu điện phân có màng ngăn và thoát khí.

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

5. Cách thực hiện

– Cho tinh thể NaCl phản ứng với H2VÌ THẾ4 độ nhớt và nhiệt độ (<250oc)

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 +HCl |  NaCl thành NaHSO4 |  H2SO4 thành NaHSO4

Hình 1. Điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm

6. Bạn có biết?

– Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro clorua được điều chế từ NaCl rắn và axit sunfuric đặc:

NaCl + H2VÌ THẾ4 → CŨNG4 + HCl

2NaCl + H2VÌ THẾ4 → Không2VÌ THẾ4 + 2HCl

– Phản ứng đầu tiên diễn ra ở nhiệt độ phòng hoặc ở nhiệt độ không quá 250oC, lần thứ hai xảy ra ở nhiệt độ trên 400oC.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Khí hiđro clorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn (NaCl rắn) phản ứng với chất nào sau đây?

A. HỌ2VÌ THẾ4 rửa sạch

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 độc nhất

C. NaOH đặc

D. GIA ĐÌNH2

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

NaClr + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 đặc sản → CŨNG4 + HCl

Ví dụ 2: Quá trình nào được sử dụng để điều chế HCl trong công nghiệp?

A. Clo hóa chất hữu cơ.

B. Quy trình sản xuất.

C. Phương pháp Sunfat.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Các cách khác để tạo ra HCl công nghiệp:

– Phương pháp sunfat hóa.

– Một cách tiếp cận tích hợp.

– Nó đến từ clo của chất hữu cơ.

Ví dụ 3: Giới thiệu về NaClrắn Còn câu trả lời của H thì sao?2VÌ THẾ4 cứng ở nhiệt độ dưới 250oSản phẩm C có sẵn là

A. Không2VÌ THẾ4

B. Không2VÌ THẾ4HCl

C. NaHSO4HCl

D. NaHSO4

Giải pháp

Đáp án đúng là:

NaClr + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 đặc sản to<  250oCỔ TÍCHSAU ĐÓ4 + HCl

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

HClO + KOH → KClO + H2

2NaCl → 2Na + Cl2

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Related Posts