NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3↓ + NH4Cl

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Giá trị của 3NH3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Xuất hiện kết tủa keo trắng và không tan NHỎ3 thức ăn thừa.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

Nó là chất khí dễ tan nhất trong nước.

Nền móng yếu:

+ Hành động với nước: NHỎ3 + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT4+ + NÀY.

+ Phản ứng với axit tạo muối amoni: NHỎ3 + HCl → NHỎ4Cl (amoni clorua).

+ Tác dụng với dung dịch muối:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

Al3+ + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4+

Giảm tải:

Nó phản ứng với oxy, clo và khử các oxit kim loại.

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

Khả năng tạo phức tan:

Cu(OH)2 + 4 CHÚT3 → [Cu(NH3)4](Ồ)2

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

5. Cách thực hiện

Từng chút một, ngày càng nhiều không khí3 trong dung dịch AlCl3.

6. Bạn có biết?

Nếu cho HCl hoặc NaOH vào ống nghiệm trên thì có khí tan ra.

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 GIỜ2

NaOH + Al(OH)3 → Không[Al(OH)4]

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Cơn Gió Nhỏ3 vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 Sau đó xảy ra:

A. Đã có câu trả lời rõ ràng.

B. có mưa trắng xóa.

C. xuất hiện kết tủa đỏ nâu.

D. xuất hiện không khí và mùi nồng nặc.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

Ví dụ 2: Từ từ thở ra những hơi thở NHỎ3 dư trong dung dịch ZnCl2. Biến cố quan sát được là

A. có khí không tan màu xám nhạt.

B. có khí màu trắng không tan.

C. có khí màu xanh lam không tan.

D. có kết tủa trắng tan.

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

ZnCl2 + 2 NHS3 + 2 CĂN NHÀ2O → Zn(OH)2+ 2NH4Cl

Zn(OH)2 + 4 CHÚT3 → [Zn(NH3)4](Ồ)2

Hiện tượng có thể nhìn thấy là mưa trắng tan.

Ví dụ 3: Sục khí vừa đủ 0,15 mol NHỎ3 trong dung dịch AlCl3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,8

B. 3,9

C. 11,7

mất 20

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

3PHỤ NỮh3+MỘTtôiCỔ TÍCHtôi3+3h2MỘTtôi(h)3+3PHỤ NỮh4CỔ TÍCHtôi0,150,05

tôi= 0,05,78 = 3,9 gam

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

4 TRẺ3 + 3 Ồ2 → 2 Người Mẹ2 + 6 NHÀ2

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

TRẺ3(k) + HCl (k) → TRẺ4Cl (r)

TRẺ4Cl + AgNO33 → AgCl↓ + NHỎ4KHÔNG3

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

2 CHÚT4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

Related Posts