NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn 8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Giá trị của 8NH3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

TRẺ3 nó tự cháy tạo ra ngọn lửa “khói” trắng.

3. Hoạt động

Điều kiện tốt.

4. Hàng thuốc

Nó là chất khí dễ tan nhất trong nước.

Nền móng yếu:

+ Hành động với nước: NHỎ3 + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT4+ + NÀY.

+ Phản ứng với axit tạo muối amoni: NHỎ3 + HCl → NHỎ4Cl (amoni clorua).

+ Tác dụng với dung dịch muối:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

Al3+ + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4+

Giảm tải:

Nó phản ứng với oxy, clo và khử các oxit kim loại.

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

Khả năng tạo phức tan:

Cu(OH)2 + 4 CHÚT3 → [Cu(NH3)4](Ồ)2

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

5. Cách thực hiện

điều hòa nhỏ3 trong bình khí clo.

6. Bạn có biết?

“Khói” màu trắng là những tinh thể muối amoni clorua siêu nhỏ (NHỎ).4Cl).

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Tìm từ đúng về NHỎ3?

A. Chất oxi hóa mạnh

B. Tính khử và tính oxi hóa mạnh

C. Giảm công suất

D. Có tính oxi hóa mạnh, tính khử yếu

Giải pháp

Đáp án đúng là:

TRẺ3 là chất khử mạnh.

Ví dụ 2: bình luận NHỎ3 và Cl2 nó tỏa ra khói trắng, trong đó có thuốc

A. HCl

B. TRẺ3

CN2

D. TRẺ4Cl

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

Khói trắng là ÍT4Cl

Ví dụ 3: Dựa trên phương trình này: NHỎ3 + Cl2 → PHỤ NỮ2 + TRẺ4Cl. Số đồng phân (số rút gọn) của các chất phản ứng là

A. 12

B. 11

C. 18

mất 7

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl.

Số hệ số (tối thiểu đã tính) của các chất phản ứng là 8 + 3 = 11

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

4 TRẺ3 + 3 Ồ2 → 2 Người Mẹ2 + 6 NHÀ2

TRẺ3(k) + HCl (k) → TRẺ4Cl (r)

3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

TRẺ4Cl + AgNO33 → AgCl↓ + NHỎ4KHÔNG3

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

2 CHÚT4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

Related Posts