NH3 + H2O → NH4OH

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ3 + BẠN BÈ2O ⇌ ÍT4+ + NÀY bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ3 + BẠN BÈ2 TRẺ4+ + NÀY

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ3 + BẠN BÈ2O ⇌ ÍT4+ + NÀY

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Điều gì xảy ra đã thay đổi

3. Cần phải làm gì để nó xảy ra

bạn không có nó

4. Hàng thuốc

Nó là chất khí dễ tan nhất trong nước.

Nền móng yếu:

+ Hành động với nước: NHỎ3 + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT4+ + NÀY.

+ Phản ứng với axit tạo muối amoni: NHỎ3 + HCl → NHỎ4Cl (amoni clorua).

+ Tác dụng với dung dịch muối:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

Al3+ + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4+

Giảm tải:

Nó phản ứng với oxy, clo và khử các oxit kim loại.

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

Khả năng tạo phức tan:

Cu(OH)2 + 4 CHÚT3 → [Cu(NH3)4](Ồ)2

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

5. Cách thực hiện

điều hòa nhỏ3 Dưới nước

6. Bạn có biết?

– Sản xuất axit nitric, phân đạm như urê (Minor2)2khí CO; TRẺ4KHÔNG3; (BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4; …

– Điều chế hydrazin (N2h4) như nhiên liệu tên lửa.

– Amoni lỏng dùng làm chất tải lạnh trong thiết bị lạnh.

7. Các hoạt động liên quan

Câu hỏi 1:Tổng hợp X có NỮ2 và họ2 với tỉ lệ mol 1 : 4. Đun nóng hỗn hợp X ở điều kiện thích hợp để phản ứng xảy ra. Lưu ý rằng anh ấy đã làm mặt trời với 40%. Tỷ lệ phần trăm và lượng amoniac (MIN3) trong hỗn hợp thu được sau các phản ứng là:

MỘT. 16,04 %.

b. 17,04 %.

C. 18,04 %.

Đ. 19,04 %.

Giải pháp:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Dễ dàng thấy nó hoạt động như thế nào từ góc độ PHỤ NỮ2

Lấy XPHỤ NỮ2:Đầu tiêntôiotôih2:4tôiotôiNPHỤ NỮ2làm đi = 1,40% = 0,4 mol

NH3 + H2O → NH4OH |  NH3 thành NH4OH

%vẽ nóPHỤ NỮh3=0,80,6+2,8+0,8.100%=19.04%

Phần 2: Điều nào sau đây có thể làm khô không khí?3 hơi hỗn hợp?

A.P25.

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 độc nhất.

C. bột CuO.

D. NaOH đặc.

Giải pháp:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

VẬN HÀNH MÁY SẤY KHÍ3 Có hơi nước phải là chất hút nước và không phản ứng với NH3.

→ Dùng NaOH mạnh làm khô không khí.

Câu 3: Các xét nghiệm sau:

(Đầu tiên). TRẺ4KHÔNG2 to

(2). KMnO4 to

(3). TRẺ3 + Ô2 to

(4). TRẺ4Cl to

(5). (BỞI VÌ4)2khí CO3 to

(6). AgNO33 to

Số lần sản xuất một sản phẩm là:

MỘT. 6

b. 5

C. 4

Đ. 3

Giải pháp:

ĐÁP ÁN C

Số lần thử làm một món đồ là (1), (2), (3) và (6).

(Đầu tiên). PHỤ NỮh4PHỤ NỮ2t0PHỤ NỮ2+2h2

(2). 2KỲHoa KỳN4t0KỲ2Hoa KỳN4+Hoa KỳN2+2

(3). 4PHỤ NỮh3+32t02PHỤ NỮ2+6h2

(4). PHỤ NỮh4CỔ TÍCHtôit0PHỤ NỮh3+hCỔ TÍCHtôi

(5). TRẺ42khí CO3t0CỔ TÍCH2+2PHỤ NỮh3+h2

(6). MỘTgPHỤ NỮ3toMỘTg+PHỤ NỮ2+Đầu tiên22

Câu 4: Người ta điều chế phân urê bằng cách cung cấp NH3 và những thứ (thích hợp):

MỘT. khí CO2

b. khí CO

C. HCl

Đ. Cl2

Giải pháp:

Đáp án A

Phân urê là (nhỏ)2)CO.

Uyển chuyển:

khí CO2 + 2 NHS3 to,P (BỞI VÌ2)2CO + HÔ2

Câu 5: Các khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu bằng cách đẩy khí (phương pháp 1, phương pháp 2) hoặc tuần hoàn nước (phương pháp 3) như sơ đồ sau:

NH3 + H2O → NH4OH |  NH3 thành NH4OH

Có thể dùng phương pháp nào trong ba phương pháp trên để thu được các khí NHỎ?3?

MỘT. Phương pháp 1

Gỡ bỏ nó. Phương pháp 2

CỔ TÍCH. Phương pháp 3

Dễ. Tùy chọn 2 hoặc 3

Giải pháp:

Đáp án A

+ TRẺ3 là chất khí tan nhiều nhất trong nước nên ta loại bỏ cách 3.

+ TRẺ3 Nhẹ hơn không khí → Sau khi thu được khí, phải dốc ngược ống nghiệm.

→ Dùng cách 1 lấy gas NHỎ3.

Câu 6: Cho 4 lít NỮ2 và 14 lít H2O2 vào bình phản ứng ở điều kiện lý tưởng, hỗn hợp nhận được sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Phản ứng của mặt trời là

MỘT. 30%

b. 20%

C. 17,14 %.

Đ. 34,28%.

Giải pháp:

Câu trả lời là không

PHỤ NỮ2 + 3 GIỜ2 xtto,P 2 CHÚT3

tôi thấy rằng: vẽ nóPHỤ NỮ2Đầu tiên<vẽ nóh23→ Diễn xuất trong F2.

Gọi vẽ nóPHỤ NỮ2làm đi = lít

vẽ nóh2làm đi = 3a lít là vẽ nóPHỤ NỮh3=2Mộtlít

(4Một)+(143Một)+2Một=16.4

→ a = 0,8 lít

h=0,84.100%=20%

Phần 7:Chất nào sau đây là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân? KHÔNG Chính xác?

MỘT. TRẺ4KHÔNG2 to PHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

b. TRẺ4KHÔNG3 toTRẺ3 + HNO3

C. TRẺ4Cl toTRẺ3 + HCl

Đ. TRẺ4Chi phí HCO3 toTRẺ3 + BẠN BÈ2O + CO2

Giải pháp:

đáp án B

TRẺ4KHÔNG3 to PHỤ NỮ2O + 2H2

Mục 8: Chất nào sau đây làm đông đặc chất khí?3 rất tốt?

MỘT. HCl

b. h2VÌ THẾ4

C. Thượng đẳng

Đ. HNO3

Giải pháp:

Trả lờiCỔ TÍCH

Những điểm chính cần nhớ:

– Chất hút ẩm là chất có khả năng hút ẩm mạnh.

– Chất làm khô trơ, không tan trong khí (kể cả khi có nước)

– Trong quá trình sấy không thải ra các khí khác.

Lưu ý, các axit HCl, H2VÌ THẾ4HNO3 Đó là tất cả về NHỎ3 • Gạch bỏ đáp án A, B, D

Phần 9: Cơn Gió Nhỏ3 Phương pháp nào sau đây được thêm vào để tăng tỷ lệ?

MỘT. Để Cl2

b. KHÔNG CÓ3

C. NaCl

Đ. AlCl3

Giải pháp:

Trả lời

– Các muối NaCl, KNO3 nó không bị ảnh hưởng bởi LITTLE3

– Đến Cl2 và Alcl3 tăng và NH3:

Để Cl2 + 2 NHS3 + 2 CĂN NHÀ2O → Cu(OH)2+ 2NH4Cl

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng NHỎ3 Kết tủa Cu(OH) tan.2 tạo phức chất tan [Cu(NH3)4](Ồ)2.

→ AlCl một mình3 tăng và NH3 thức ăn thừa.

Câu 10:Phản ứng nhiệt phân nào sau đây đúng?

MỘT.PHỤ NỮh4PHỤ NỮ3t0PHỤ NỮh3+hPHỤ NỮ3

b.2FePHỤ NỮ32t02Fe+4PHỤ NỮ2+2

C.CỔ TÍCHbạnPHỤ NỮ32t0CỔ TÍCHbạn+2PHỤ NỮ2+2

Đ.PHỤ NỮh4PHỤ NỮ2t0PHỤ NỮ2+2h2

Giải pháp:

Trả lời

A sai vì nó NHỎ4KHÔNG3 to PHỤ NỮ2O + 2H2

B sai vì 4Fe(NO3)2 to 2Fe23 + 8 KHÔNG2 + Ô2

C sai vì 2Cu(NO3)2 to> 2CuO + 4NO2 + Ô2

Đ đúng.

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

2 CHÚT3 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → ( VÌ4)2VÌ THẾ4

3NHS3 + BẠN BÈ3PO4 → ( VÌ4)3PO4

4 TRẺ3 + 3 Ồ2 → 2 Người Mẹ2 + 6 NHÀ2

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

TRẺ3(k) + HCl (k) → TRẺ4Cl (r)

3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

TRẺ4Cl + AgNO33 → AgCl↓ + NHỎ4KHÔNG3

Related Posts