NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Sự xuất hiện của nước tinh khiết AgCl

3. Hoạt động

Nhiệt độ bình thường

4. Hàng thuốc

Thối

TRẺ4Cl → NHỎ3 + HCl

Hành động là nền tảng vững chắc

TRẺ4Cl + NaOH TRẺ3 + NaCl + H2

Phản ứng với muối cacbonat của kim loại kiềm ở nhiệt độ

2 CHÚT4Cl + NaCO3 2NaCl + CO2 + BẠN BÈ2O + 2NH3

– Dung dịch amoni clorua 5% trong nước có pH từ 4,6 – 6,0 làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Một số phản ứng của amoni clorua với hóa chất tạo ra nhiệt, như trường hợp của Bari Hydroxit và khả năng hòa tan của nó trong nước.

5. Cách thực hiện

một cách nhỏ4Cl vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3.

6. Bạn có biết?

Xác định lượng AgNO3 bằng phản ứng với muối clorua.

Phương trình hóa học minh họa:

AgNO33 + TRẺ4Cl → NHỎ4KHÔNG3 + AgCl↓

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Dãy chất nào sau đây tác dụng được với nhau tạo thành chất khí?

ANH CẢ4Cl là AgNO3

B. NaOH và H2VÌ THẾ4

C. Ca(OH)2 và nhỏ4Cl

D. KỲ2khí CO3 và Ca(OH)2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

TRẺ4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓

2NaOH + H2VÌ THẾ4 → Không2VÌ THẾ4 + 2 CĂN NHÀ2

2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3+ 2H2

KỲ2khí CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3+ 2 MÃ

Ví dụ 2: dung dịch AgNO3 nhập giải pháp NHỎ4Cl có một bất ngờ

A. Có bọt khí bay ra, dung dịch không màu

B. mưa trắng xuất hiện

C. dung dịch chuyển sang màu vàng nâu

D. không có gì đáng ngạc nhiên

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Phương trình hóa học:

AgNO33 + TRẺ4Cl → NHỎ4KHÔNG3 + AgCl↓

Kỳ lạ: Xuất hiện cơn mưa trắng xóa

Ví dụ 3: Thêm ÍT mg muối4Cl phản ứng với dung dịch AgNO3 ngoài ra, thu được cacbon, sau khi phân hủy hoàn toàn thu được 1,08 gam bạc. Giá trị của m là

A. 0,535

B. 1,07

C. 0,27

D. 0,8

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

Chúng tôi thiên đườngAg = 0,01 mol

Phương trình hóa học:

TRẺ4Cl + AgNO33 → TRẺ4KHÔNG3 + AgCl↓

2AgCl t02Ag + Cl2

NAgCl = nAg = NTRẺ4Cl= 0,01 mol

tôiTRẺ4Cl = 0,01. 53,5 = 0,535 gam

8. Một số hóa chất được lập theo phương trình của clo và hóa chất:

2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3+ 2H2

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

2 CHÚT4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2 NHS3+ 2H2

TRẺ4Cl (r) toTRẺ3 (k) + HCl (k)

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

Related Posts