NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Hôi miệng.

3. Hoạt động

Một chút ấm áp.

4. Hàng thuốc

Thối

TRẺ4Cl → NHỎ3 + HCl

Hành động là nền tảng vững chắc

TRẺ4Cl + NaOH TRẺ3 + NaCl + H2

Phản ứng với muối cacbonat của kim loại kiềm ở nhiệt độ

2 CHÚT4Cl + NaCO3 2NaCl + CO2 + BẠN BÈ2O + 2NH3

– Dung dịch amoni clorua 5% trong nước có pH từ 4,6 – 6,0 làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Một số phản ứng của amoni clorua với hóa chất tạo ra nhiệt, như trường hợp của Bari Hydroxit và khả năng hòa tan của nó trong nước.

5. Cách thực hiện

Cho dung dịch NaOH đến NHỎ dung dịch4Cl, nhiệt độ thấp.

6. Bạn có biết?

– Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni với kiềm.

Để điều chế nhanh amoniac nồng độ thấp, người ta thường đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc. Đối với khí khô, đối với khí NHỎ3 tất cả chúng đều được tạo ra bằng cách hấp qua một lọ vôi sống (CaO).

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Điều gì xảy ra nếu một vài giọt NHỎ được đưa ra?4Cl vào ống nghiệm đựng NaOH đun nóng?

A. Không có gì đáng ngạc nhiên.

B. Có khí thơm bay ra.

C. Có mưa trắng xóa.

D. Có khí màu tím bay ra ngoài không khí.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

Nhận xét: Thở ra có mùi.

Ví dụ 2: Đối với những câu trả lời sau: NHỎ4Cl, K2VÌ THẾ4Ba (HCO3)2. Những loại thuốc có thể được sử dụng để phân biệt các quá trình này?

MỘT. dung dịch KCl.

b. dung dịch NaOH.

C. dung dịch phenolphtalein.

Đ. dung dịch Ba(OH)2.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Lấy các mẫu thử ra và đếm tuần tự.

Dùng dung dịch NaOH nhận biết 3 muối trên:

– Xuất hiện khí thải ra có mùi hôi: NHỎ4Cl

TRẺ4Cl + NaOH → NHỎ3 + BẠN BÈ2O + NaCl

– Xuất hiện kết tủa trắng: Ba(HCO3)2

Ba (HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Không2khí CO3 + 2 CĂN NHÀ2

– Không có chuyện K.2VÌ THẾ4

Ví dụ 3: Thêm một chút muối4Cl phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thu được 5,6 lít (đkc) khí. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là:

MỘT. 3,0M.

b. 1,0M.

C. 2,0M.

Đ. 2,5M.

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

TRẺ4Cl + KOH → NHỎ3+2O + KCl

NKỲh=NPHỤ NỮh3=5,622,4=0,25 mol

CHoa Kỳ = Nvẽ nó=0,250,Đầu tiên=2,5 Hoa Kỳ

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

2 CHÚT4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2 NHS3+ 2H2

TRẺ4Cl (r) toTRẺ3 (k) + HCl (k)

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

HClO + KOH → KClO + H2

2NaCl → 2Na + Cl2

Related Posts