NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2 bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Hôi miệng.

3. Hoạt động

Nhiệt.

4. Hàng thuốc

Trả lời với dung dịch muối

– Một lượng lớn muối amoni phản ứng với nước muối khi đun nóng để tạo thành khí amoniac.

Ví dụ:

TRẺ4Cl + NaOH to TRẺ3↑ + NaCl + H2

Phương trình ion thu gọn là:

PHỤ NỮh4+ + NÀY→ TRẺ3+2

→ Phản ứng phát hiện ion amoni này là sự điều chế khoa học của amoniac.

phản ứng nhiệt phân

Muối amoni dễ bị nhiệt phân hủy.

– Các muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi hóa khi đun nóng bị phân hủy thành NH.3.

Ví dụ:

TRẺ4Cl (r) to TRẺ3+ HCl↑

– Các muối amoni cacbonat và amoni bicacbonat phân hủy chậm ngay cả ở nhiệt độ thường, khi đun nóng xảy ra nhanh.

(BỞI VÌ4)2khí CO3 (r) to TRẺ3+ TRẺ4Chi phí HCO3 (r)

TRẺ4Chi phí HCO3 (r) to TRẺ3+ CO2+2

Ghi chú: TRẺ4Chi phí HCO3 (bột nở) dùng để làm bánh bông lan.

– Muối amoni chứa các axit có tính oxi hóa như axit nitrơ, axit nitric khi nhiệt phân cho ra N2một ngươi phụ nư2Ồ.

Ví dụ:

TRẺ4KHÔNG2 to PHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

TRẺ4KHÔNG3 toPHỤ NỮ2O + 2H2

Dùng để điều chế khí N2 và mẹ2Ồ, trong phòng thí nghiệm.

5. Cách thực hiện

Đối với những cách NHỎ4Cl trong dung dịch NaOH, nhiệt độ.

6. Bạn có biết?

– Dung dịch đặc của muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm khi đun nóng sinh ra ÍT khí3 bay ra khỏi.

-ion PHỤ NỮh4+cho ion hVì vậy trong dung dịch ion PHỤ NỮh4+và axit. Điều này được sử dụng để phát hiện các ion PHỤ NỮh4+.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Thêm một chút muối4Cl phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng xảy ra:

A. không có gì đáng ngạc nhiên.

B. Khi mùi thơm tỏa ra.

C. có mưa trắng xóa.

D. có khí không màu nâu trong khí quyển.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

Có mùi nhẹ thoát ra3

Ví dụ 2: Điều nào sau đây là một thử nghiệm? KHÔNG phản ứng xảy ra?

A. Đối với một câu trả lời ngắn4Cl trong dung dịch NaOH, nhiệt độ

B. Cho Fe vào dung dịch HNO3 sau khi ổn định cuộc sống

C. Đối với một câu trả lời ngắn3 trong dung dịch AlCl3

D. Cho Mg vào dung dịch HCl

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

Fe đi qua HNO3 sau khi ổn định cuộc sống

Ví dụ 3: Thêm một chút muối4Cl phản ứng vừa đủ với 100mL dung dịch NaOH đun nóng thu được 5,6 lít khí. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là

A.3M

B. 1M

C.2M

D. 2,5M

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

NPHỤ NỮh3=5,622,4=0,25 mol

TRẺ4Cl + NaOH → NaCl + NHỎ3+2

NPHỤ NỮMộth=NPHỤ NỮh3 = 0,25 mol

CỔ TÍCHM(NaOH) = 0,250,Đầu tiên= 2,5 triệu

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

4 TRẺ3 + 3 Ồ2 → 2 Người Mẹ2 + 6 NHÀ2

8 TRẺ3 + 3Cl2 → PHỤ NỮ2 + 6 KẾT LUẬN4Cl

TRẺ3(k) + HCl (k) → TRẺ4Cl (r)

3NHS3 + AlCl3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

TRẺ4Cl + AgNO33 → AgCl↓ + NHỎ4KHÔNG3

2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

2 CHÚT4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2 NHS3 + 2H2

Related Posts