NH4Cl (r) → NH3 (k) + HCl (k)

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4Cl (r) toTRẺ3 (k) + HCl (k) bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách thực hành viết phương trình phản ứng hóa học của clo. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4Cl (r) toTRẺ3 (k) + HCl (k)

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4Cl toTRẺ3 + HCl

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Hôi miệng.

3. Cần phải làm gì để nó xảy ra

Điều gì xảy ra khi nó được làm nóng.

4. Hàng thuốc

Thối

TRẺ4Cl → NHỎ3 + HCl

Hành động là nền tảng vững chắc

TRẺ4Cl + NaOH TRẺ3 + NaCl + H2

Phản ứng với muối cacbonat của kim loại kiềm ở nhiệt độ

2 CHÚT4Cl + NaCO3 2NaCl + CO2 + BẠN BÈ2O + 2NH3

– Dung dịch amoni clorua 5% trong nước có pH từ 4,6 – 6,0 làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

Một số phản ứng của amoni clorua với hóa chất tạo ra nhiệt, như trường hợp của Bari Hydroxit và khả năng hòa tan của nó trong nước.

5. Cách thực hiện

Nhiệt phân muối amoni clorua

6. Bạn có biết?

– Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni với kiềm.

Để điều chế nhanh amoniac nồng độ thấp, người ta thường đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc. Đối với khí khô, đối với khí NHỎ3 tất cả chúng đều được tạo ra bằng cách hấp qua một lọ vôi sống (CaO).

7. Các hoạt động liên quan

Câu hỏi 1. Nguyên liệu dùng để điều chế NH là gì?3 trong phòng thí nghiệm?

ANH CẢ4Cl toHCl + NHỎ3.

B. 2 TRẺ4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NHS3 + 2 CĂN NHÀ2Ồ.

CN2+ 3 GIỜ2 2NH3.

D. TRẺ4Chi phí HCO3 toTRẺ3 + CO2 + BẠN BÈ2Ồ.

Giải pháp

Câu trả lời là không

Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni, ví dụ SM4Cl và Ca(OH)2
2 CHÚT4Cl + Ca(OH)2 toCaCl2 + 2 NHS3 + 2 CĂN NHÀ2

Mục 2. TRẺ3 Nó có thể đối phó với bất kỳ điều kiện nào sau đây (điều kiện được coi là đủ)

A. HCl, NaOH, FeCl3Cl2.

B. HCl, O2Cl2Kuo, AlCl3.

C. KOH, HNO3đến, đến2.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4PbO, FeO, KOH

Giải pháp

Câu trả lời là không

TRẺ3 có thể phản ứng với tất cả các chất sau (với lượng vừa đủ): HCl, O2Cl2Kuo, AlCl3.

Mục 3. Bằng cách cung cấp LITTLE3 Xử lý Cl2 lấy:

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2HCl

B. NỮ2HCl, NH4Cl

C. HCl, NHỎ4Cl

D. TRẺ4Cl, MẸ2

Giải pháp

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Bằng cách cung cấp LITTLE3 Xử lý Cl2 tìm NHỎ4Cl, MẸ2

Phần 4. nhiệt phân muối nhỏ4KHÔNG3 Ta được khí A và H2O. Vậy khí A là:

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2

B. NỮ2

C. KHÔNG2

D. NỮ25

Giải pháp

Câu trả lời là không

nhiệt phân muối nhỏ4KHÔNG3 Ta thu được khí N2O và H2

Câu 5. Nung chất rắn A ở nhiệt độ cao thu được khí nitơ oxit và hơi nước. Cho A vào dung dịch KOH thấy có khí thơm thoát ra. một là

ANH CẢ4)2VÌ THẾ4.

B. TRẺ4KHÔNG2.

C. TRẺ4Chi phí HCO3.

D. TRẺ4KHÔNG3.

Giải pháp

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Mùi của không khí là ÍT3

Vì X bị nhiệt phân tạo ra oxit nitơ và nước => trong phân tử X chỉ có N, H và O

=> X là NHỎ4KHÔNG3

Hạng B dành cho trẻ vị thành niên4KHÔNG2 → PHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

Mục 6. Cho muối X vào dung dịch NaOH đun từ từ thấy có khí mùi khai bay ra. Cách khác, cho muối X vào dung dịch H2VÌ THẾ4 Khử rồi thêm Cu vào thấy Cu tan hết tạo thành khí không màu hóa nâu trong không khí. X có thể là

ANH CẢ4Cl.

B. NANO3.

C. ( LÝ DO4)2VÌ THẾ4.

D. TRẺ4KHÔNG3.

Giải pháp

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

+) Cho muối X vào dung dịch NaOH đun sôi từ từ, có khí thơm bay ra => X là muối amoni

+) Cho muối X vào dung dịch H.2VÌ THẾ4 Nhỏ Cu vào rồi thêm Cu thấy Cu tan hết và có khí không màu bay ra, để ngoài không khí chuyển sang màu nâu => khí đó là NO => muối X không có ion3

=> X là khoáng sản nhỏ4KHÔNG3.

Mục 7. Thuốc được dùng để nhiệt phân hoàn toàn muối ăn4Chi phí HCO3 Hiện tại

ANH CẢ3.

B. GIA ĐÌNH2Ồ.

C.CO2.

D. TRẺ3khí CO2h2Ồ.

Giải pháp

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Phương trình phản ứng hóa học

TRẺ4Chi phí HCO3 → TRẺ3 + BẠN BÈ2O + CO2

Do đó, sản phẩm được dùng để nhiệt phân hoàn toàn muối4Chi phí HCO3 và nhỏ3h2Ồ, CO2.

8. Một số phương trình hóa học của clo là hóa chất:

AlCl3 + 3 NHS3 + 3 GIỜ2O → Al(OH)3+ 3NH4Cl

2KlO3 + 3C to2KCl + 3CO2

2KlO3 Hoa KỳN2to2KCl + 3O2

HClO + KOH → KClO + H2

2NaCl → 2Na + Cl2

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + BẠN BÈ2

NaCl + H2VÌ THẾ4 → CŨNG4 + HCl

Related Posts