NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3↑ + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn TRẺ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2 bao gồm các phương pháp, cách thức, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh củng cố toàn bộ kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng bằng cách thực hành các phương trình phản ứng hóa học của Nito. Mời các bạn đón xem:

Một phương trình nhỏ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

TRẺ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

Có mùi hôi xuất hiện.

3. Hoạt động

Một chút ấm áp.

4. Hàng thuốc

Dễ tan trong nước, chất điện li mạnh.

Trong dung dịch, các ion NHỎ4+ và axit yếu: NHỎ4+ + BẠN BÈ2Ô ⇋ ÍT3 + BẠN BÈ3+.

– Trả lời bằng dung dịch kiềm:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

– Dễ bị phân hủy bởi nhiệt:

Hóa học lớp 11 |  Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 và đáp án

5. Cách thực hiện

Về những đứa nhỏ4KHÔNG3 phản ứng với dung dịch NaOH và đun nóng nhẹ.

6. Bạn có biết?

Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoni tác dụng với kiềm ở nhiệt độ thấp.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Quy trình thí nghiệm phản ứng dung dịch NaOH với dung dịch NH4KHÔNG3 Khởi động với:

A. xuất hiện khói trắng.

B. xuất hiện mùi hôi.

C. không có gì đáng ngạc nhiên.

D. có không khí sạch.

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

TRẺ4KHÔNG3 + NaOH → NaNO3 + TRẺ3+2

Ví dụ 2: Nhận diện 2 loại phân hóa học NHỎ4KHÔNG3 và nhỏ4Cl thì ta dùng thuốc thử gì?

A. NaOH

B. Ba(OH)2

C.AgNO3

D. BaCl2

Giải pháp

Đáp án đúng là:

Nhận diện 2 loại phân hóa học NHỎ4KHÔNG3 và nhỏ4Cl ta dùng dung dịch AgNO3: TRẺ4KHÔNG3 không xảy ra, LITTLE4Cl tạo ra không khí sạch

TRẺ4Cl + AgNO33 → AgCl↓ + NHỎ4KHÔNG3

Ví dụ 3: Muối nào phản ứng được với NaOH? KHÔNG nhận amoniac?

ANH CẢ4Cl

B. TRẺ4KHÔNG3

C. ( LÝ DO4)2VÌ THẾ4

D. NaHCO3

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

NaOH + NaHCO3 → Không2khí CO3 + BẠN BÈ2

8. Một số phương trình hóa học của nitơ và hợp chất hóa học:

TRẺ4KHÔNG2 toPHỤ NỮ2 + 2 CĂN NHÀ2

TRẺ4Chi phí HCO3 toTRẺ3 + CO2 + BẠN BÈ2

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + BaCl2 → TRẦM4 + 2NH4Cl

(BỞI VÌ4)2VÌ THẾ4 + 2NaOH → Na2VÌ THẾ4 + 2 NHS3 + 2H2

TRẺ3 + HNO3 → TRẺ4KHÔNG3

4 TRẺ3 + 5 Ô2 → 4NO + 6H2

TRẺ3 + BẠN BÈ2 TRẺ4

Related Posts