P2O5 + H2O → H3PO4

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự khác sẽ giúp học sinh tổng hợp tất cả các kiến ​​thức và kỹ năng thực hành bằng cách làm các bài tập về phương trình phản ứng hóa học của photpho. Mời các bạn đón xem:

phương trình P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

1. Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

2. Hiện tượng nhận thức hành vi

chất rắn màu trắng P25 biến mất

3. Hoạt động

Điều kiện tốt

4. Hàng thuốc

4.1.Tính chất hóa học của P2O5

– Là một oxit axit nên chúng có tất cả sức mạnh của một oxit axit.

Đun sôi với nước để tạo axit tương đương.

P25 + BẠN BÈ2Ồ → LÀM THẾ NÀO3PO4

Pha với nước muối để tạo muối

h2 + P25 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P25 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + h2

P25 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3h2

P25 Khi bạn phản ứng với các dung dịch kiềm ở các tốc độ khác nhau, chúng sẽ tạo ra các loại muối khác nhau.

5. Cách thực hiện

Về P25 kết quả là nước

6. Bạn có biết?

P25 Nó là một chất khử trùng tinh khiết, không mùi, dễ bay hơi được sử dụng trong sấy khô.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Họ tên P.25 Hiện tại

MỘT. Diphotphat triôxít

b. photpho oxit

C. oxit lưỡng cực

Đ. điphotphat pentaoxit

Giải pháp

Đáp án đúng là: KHÓ

Họ tên P.25 và diphotphat pentaoxit

Ví dụ 2: Về P25 vào cốc nước thu được quỳ tím. Sau khi biểu diễn, điều gì xảy ra là

MỘT. không có gì đáng ngạc nhiên

b. quỳ tím chuyển sang màu đỏ

C. quỳ tím chuyển sang màu xanh

Đ. quỳ tím đã mất màu

Giải pháp

Đáp án đúng là: NHẬN

P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

Axit làm quỳ tím hóa đỏ

Ví dụ 3: Hòa tan 7,1 gam P25 Cho 193,8 gam nước vào thì thu được dung dịch A

MỘT. 4,88

b. 9,76

C. 2,44

Đ. 5.06

Giải pháp

Câu trả lời đúng là a

NP25=7,Đầu tiên142=0,05mol

tôiđ = 193,8 + 7,1 = 200,9 gam

P25 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

Nh3P4=2NP25 = 0,1 mol

tôih3P4 = 0,1. 98 = 9,8g

⇒C% = tôicttôiđ.100%=9,số 8200,9.100% = 4,88%

8. Một số phương trình phản ứng hóa học của Photpho (P) và hợp chất:

Related Posts