Phương trình điện li AgNO3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình điện phân AgNO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân AgNO3

1. Viết phương trình điện phân AgNO3

2.AgNO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3,..

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Quá nhiều muối.

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CHỈ3COOH

B. GIA ĐÌNH3PO3

C.AgNO3

D. Sn(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A.AgNO3CHỈ MỘT3COONA, HCl, KOH.

B. KCl, CHỈ3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, CHỈ3COOH, HCl, Ba(OH)2.

D. CuSO4h2CÔ ẤY2VÌ THẾ4KHÔNG3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A.AgNO3

B. CỔ ĐẠI2h5

C.NaCl

D. NaOH

Trả lời:

Phần 4. Dãy các ion có trong dung dịch là:

A.Al3+TRẺ4+Người anh emSCÁI NÀYS.

Cái túi+không áp dụng+KHÔNG3SClS.

C.Mg2+KỲ+VÌ THẾ42-PA43‒.

D. GIA ĐÌNH+Fe3+KHÔNG3SVÌ THẾ42-.

Trả lời:

Related Posts