Phương trình điện li BaCl2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình điện phân BaCl2bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình điện phân BaCl2

1. Viết phương trình điện li BaCl2

2. BaCl2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI,……

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Nhiều muối như: NaCl, BaCl2CaCl2CHỈ MỘT3COONA, KMN O4….

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. BaCl2

B. HClO

C.HF

D. Mg(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. BaCl2CHỈ MỘT3XEM, NANO3Ca(OH)2.

B. BaCl2CHỈ MỘT3COOH, HCl, KOH.

C. BaCl2h2S, HClO, KClO3.

D. BaCl2HF, KÍCH THƯỚC2khí CO3KClO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. MgCl2

B. CỔ ĐẠI2h5Cl

C. KCl

D. BaCl2

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HF, CHỈ3COO, THÁNH2khí CO3Mg(OH)2.

B. CaSO4h2S, CHỈ3COOH, HNO3

C. KỲ2VÌ THẾ3HNO3Bacl2NAF.

D. BaCl2NaCl, HCl, CHỈ3COOH.

Trả lời:

Related Posts