Phương trình điện li Ca(NO3)2

Tailieumoi.vn xin công bố phương trình điện phân Ca(NO3)2 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Ca(NO.)3)2

1. Viết phương trình điện phân Ca(NO .)3)2

Ca nô3)2 → Ca2+ + 2 KHÔNG3

2. Ca(KHÔNG.)3)2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3,..

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2Ca nô3)2,

Lượng muối cao: Ca (NO3)2NaCl, KCl,…

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HCOOH

B. GIA ĐÌNH2khí CO3

C. Ca (KHÔNG3)2

D. Pb(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. Ca(KHÔNG3)2CHỈ MỘT3COONA, HCl, KCl.

B. KCl, CHỈ3COONA, HCl, NHỎ4Ồ.

C. KCl, HCOOH, HCl, Ba(OH)2.

D. Ca (KHÔNG3)2HF, KÍCH THƯỚC2VÌ THẾ4HNO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. Ca(KHÔNG3)2

B. CỔ ĐẠI6hmười hai6

C. MỘT MÌNH3COOH

D.Ca(OH)2

Trả lời:

Phần 4. Những ion nào sẽ không kết hợp trong một giải pháp?

A. Không+Mg2+KHÔNG3VÌ THẾ42-.

B.Bá2+Al3+ClHSO4.

C.Cừ2+Fe3+VÌ THẾ42-Cl .

D. KỲ+TRẺ4+CÁI NÀYPA43-.

Trả lời:

Related Posts