Phương trình điện li CH3COONa

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình điện phân CHỈ MỘT3NHÌN THẤY bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân CHỈ3NHÌN THẤY

1. Viết phương trình điện li của CH3NHÌN THẤY

CHỈ MỘT3COONA → CHỈ3giám đốc điều hành + Không+

2. CHỈ3COONA là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Rất nhiều muối như: CHỈ3COONA, NaCl, NANO3KCl, …

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CHỈ3COOH

B.HF

C. MỘT MÌNH3NHÌN THẤY

D. Sn(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. CHỈ CÓ NaCl3COONA, HBr, NaOH.

B. CHỈ CÓ NaCl3COOH, HCl, KOH.

C. CHỈ CÓ NaCl3COOH, HCl, CHỈ3NHÌN THẤY.

D. CuSO4h2CÔ ẤY2VÌ THẾ4CHỈ MỘT3NHÌN THẤY.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. HCl

B. CỔ ĐẠI6hmười hai6

C.NaCl

D. MỘT MÌNH3NHÌN THẤY

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HỌ2CÔ ẤY3PO4CHỈ MỘT3COOH, Mg(OH)2.

B. TRẦM4h2S, CHỈ3COONA, HCl

C. Không2VÌ THẾ3CHỈ MỘT3COONA, BaCl2CHỈ MỘT3COOH.

D. CuSO4NaCl, HCl, CHỈ3NHÌN THẤY.

Trả lời:

Related Posts