Phương trình điện li Fe(NO3)3

Tailieumoi.vn xin công bố phương trình điện phân Fe(NO3)3 bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân Fe(NO.)3)3

1. Phương trình điện phân của Fe(NO.)3)3

Fe (KHÔNG3)3→ Fe3+ + 3 KHÔNG3

2. Fe(KHÔNG.)3)3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI, HClO4HClO3,..

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2Ca nô3)2,

Lượng muối cao: Ca (NO3)2NaCl, KCl, Fe(NO3)3….

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Dung dịch nào sau đây chứa chất điện li mạnh?

A. CHỈ3COOH

B. H2SO43

C. Fe (KHÔNG3)3

D. Mg(OH)2

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. Ca(KHÔNG3)2Fe (KHÔNG3)3CHỈ MỘT3NẤU, NaCl.

B. CuCl2CHỈ MỘT3nấu, HNO3TRẺ4Ồ.

C. KCl, HCOOH, HCl, Ba(OH)2.

D. Fe (KHÔNG3)3HF, KÍCH THƯỚC2VÌ THẾ4h2khí CO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. Fe(KHÔNG3)3

B. CỔ ĐẠImười haih2211

C. MỘT MÌNH3NHÌN THẤY

D. Ba(OH)2

Trả lời:

Phần 4. Các loại ion có thể có mặt trong cùng một dung dịch là

A. Fe2+Ag+KHÔNG3Cl.

B.Mg2+Al3+KHÔNG3khí CO32-.

C. Không+TRẺ4+VÌ THẾ42-Cl.

D. Ag+Mg2+KHÔNG3Người anh em .

Trả lời:

Related Posts