Phương trình điện li HBr

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân HBr bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân HBr

1. Viết phương trình điện li của HBr

HBr → ORPRISE+ + Anh trai

2. HBr là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4,…

Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,… và rất nhiều muối : Na2khí CO3NaCl, KCl,…

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Phương trình điện phân nào đúng?

A. HỌ2VÌ THẾ4 h+ + HSO4

B. HBr → ÔN TẬP+ + Br-

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3 → 2 gia đình+ + VÀ32-

D. Không2S2 là+ + VÌ2-

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, KCl, H2khí CO3.

B. Không2S, Mg(OH)2HBr.

C. HClO, NaNO3Ca(OH)2.

D. HBr, Fe(NO .)3)3Ca(OH)2.

Trả lời:

Mục 3. Vật liệu nào sau đây không thể dẫn điện?

A. NaCl rắn, khan.

C.CaCl2 tan chảy.

B. NaOH hòa tan.

D. HBr tan trong nước

Trả lời:

Phần 4. Quá trình nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ (hồng)?

A. CHỈ3COOH, HCl và BaCl2.

B. NaOH, Na2khí CO3 và không2VÌ THẾ3.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4NaHCO3 và Alcl3.

D. NaHSO4HCl và HBr.

Trả lời:

Related Posts