Phương trình điện li HBrO

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện phân HBrO bao gồm phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động khác có liên quan giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân HBrO

1. Phương trình điện ly của HBrO

2. HBrO là chất điện li yếu

Axit yếu, bazơ yếu và các muối khác là chất điện li yếu.

Các chất điện li yếu bao gồm:

Các axit yếu như CHỈ3COOH, HBrO, H2S, HF, NHÀ2VÌ THẾ3,…

Bazơ yếu như: Bi(OH)2Mg(OH)2,…

3. Câu hỏi về sự kiện

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KMnO4.

B. HNO3.

C. HBRO.

D. NaOH.

Trả lời:

Mục 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

AHF.

B. HBRO.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ3.

D. Không2VÌ THẾ4.

Trả lời:

Mục 3. Cho các bài sau: H2VÌ THẾ4MgCl2CHỈ MỘT3COOH, HClO, NHỎ4Cl, không3PO4h2VÌ THẾ3. Một số chất điện li mạnh là:

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Phần 4. Phương trình điện phân nào đúng?

A. HỌ2S → 2 GIỜ+ + VÌ2-

B. HF → LỬA+ + F

C. Không2VÌ THẾ4 2 Không+ + VÀ42-

D. HBrO H+ +BRO

Trả lời:

Related Posts