Phương trình điện li HNO2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc phương trình điện li HNO .2 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân HNO2

1. Viết phương trình điện ly của HNO2

2. KHÔNG2 là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần phân tử trong chất tan phân li thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Tách biệt được sửa đổi – tuân theo nguyên tắc Le Satellie.)

Chất điện li yếu:

+ Axit yếu: H2S, HClO, CHỈ3COO, HF, H2VÌ THẾ3HNO2h3PO4h2khí CO3,…

Bazơ yếu: Mg(OH)2Bi(OH)3

Phương trình điện phân:

HNO2 h+ + KHÔNG2

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Cho các hạng mục sau: K3PO4h2VÌ THẾ4HClO, HNO2TRẺ4Cl, HgCl2Sn(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B 4

C. 5

mất 6

Trả lời:

Mục 2. Cho dãy các dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Một giải pháp ít axit hơn và mạnh mẽ hơn là

AHF

B. HCl

C. HBr

D. HIỂU BIẾT

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl.

B. Ba(OH)2.

C. NANO3.

D. HNO2.

Trả lời:

Phần 4. Một trình tự hai bước của các bước là

A. HCl, H2VÌ THẾ4CHỈ MỘT3COOH

B. GIA ĐÌNH2khí CO3h3PO4HNO3.

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4HF, HNO33

D. GIA ĐÌNH2CÔ ẤY2VÌ THẾ4h2khí CO3

Trả lời:

Related Posts