Phương trình điện li K2S

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2S bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K2S

1. Viết phương trình điện li K2S

2. Kč2S là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion, gồm:

Axit mạnh: HCl, HNO3h2VÌ THẾ4HBr, HI,……

Dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Nhiều muối như: NaCl, BaCl2KỲ2S, CHỈ3COONA, KMN O4….

Phương trình điện ly của chất điện ly mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→)

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. KỲ2S

B. HCOOH

C.HF

D. GIA ĐÌNH2S

Trả lời:

Mục 2. Danh sách các chất điện li mạnh?

A. CHỈ CÓ NaCl3COONA, KỲ2S, Ca(OH)2.

B. CHỈ CÓ NaCl3COOH, HCl, KOH.

C. Ba(OH)2h2S, HClO, KClO3.

D. Mg(OH)2KỲ2CÔ ẤY2khí CO3KClO3.

Trả lời:

Mục 3. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. KỲ2S

B. CỔ ĐẠI2h5

C. KCl

D. HCOOH

Trả lời:

Phần 4. Danh sách các chất điện li yếu là

A. HF, CHỈ3COO, THÁNH2khí CO3Cu(OH)2.

B. CaSO4h2BẦU TRỜI2S, HNO33

C. KỲ2VÌ THẾ3HNO3Bacl2KỲ2S.

D. BaCl2NaCl, HCl, CHỈ3COOH.

Trả lời:

Related Posts