Phương trình điện li K2SiO3

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2SiO3 bao gồm các hoạt động, phương pháp, hoạt động và các hoạt động tương tự nhằm giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình điện phân K2SiO3

1. Phương trình điện phân K2SiO3

KỲ2SiO3→ 2KCK+ + SiO32-

2. Kč2SiO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3HClO4h2VÌ THẾ4,…

Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối: NaCl, KCl, MgCl2không áp dụng2VÌ THẾ4KỲ2SiO3,….

3. Hoạt động tương tự

Câu hỏi 1. Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?

A. HCOOH

B. CHỈ3NHÌN THẤY

C. KỲ2SiO3

D. MỘT MÌNH3Cl

Trả lời:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Mục 2. Chất nào tan trong nước là chất điện li mạnh?

A. KỲ2SiO3

B. GIA ĐÌNH2S

C.HCN

D. Zn(OH)2

Trả lời:

Đáp án A

Mục 3. Dãy chất nào sau đây đều chứa chất điện li mạnh?

A. KOH, KNO3h2khí CO3,KỲ2SiO3

B. KỲ2SiO3không áp dụng2S, Mg(OH)2KỲ2VÌ THẾ4.

C. HNO3KỲ2VÌ THẾ4AI ĐẤY2SiO3

D. HClO, K2VÌ THẾ4Mg(OH)2KỲ2SiO3

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

Phần 4. Trong K. câu trả lời2SiO3 (bỏ qua sự nhầm lẫn của THE2O) Những sản phẩm nào có sẵn?

A. KỲ+KHÔNG32-.

B. KỲ+KHÔNG32-h2Ồ.

C. KỲ+KHÔNG32KỲ2SiO3.

D. KỲ+KHÔNG32-K2SiO3, H2Ồ.

Trả lời:

Câu trả lời là không

Related Posts